Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Het belang van een diversiteitsscan

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Een diversiteitsscan geeft een indicatie in de mate van gelijke kansen en diversiteitsbeleid binnen een organisatie.

De Diversiteitsscan is een unieke methode om gegevens te verzamelen om demografische kenmerken van werknemers, zoals etniciteit en genderidentiteit, in kaart te brengen. Het is een hulpmiddel om nulmetingen uit te voeren en de effectiviteit van diversiteitsbeleid te meten.

Diversiteitsscan met inachtname van AVG

Deze scan is zorgvuldig ontwikkeld om te navigeren binnen de wettelijke richtlijnen van AVG voor het verwerken van persoonsgegevens en om gevoelig te zijn bij communicatie met relevante doelgroepen. Diversity Scan is uniek in de combinatie van wetenschappelijk en praktijkonderzoek bij het onderzoeken van diversiteitsvraagstukken.

Het gebruik van correcte labels ontlenen we aan een benchmarkonderzoek van organisaties die te maken hebben met uitsluitingsmechanismen en de oorzaken/effecten van vooringenomenheid in HR-medewerkersprofielen.

De scan is tot stand gekomen op basis van jarenlange deskresearch, gesprekken met diverse experts op het gebied van effectiviteitsmeting en benchmarks van buitenlandse organisaties die voortgang boeken op het gebied van culturele contextregistratie/meting.