Particibaan is continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Quotumwet.