Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Arbeidskundig onderzoek

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Uw werknemer is arbeidsongeschikt.

Misschien werkte hij al met beperkingen maar past het werk niet meer bij zijn mogelijkheden. Er kan sprake zijn van medisch verzuim waardoor het werk niet meer uitgevoerd kan worden zoals voorheen. U wilt deze situatie correct afhandelen, maar weet niet goed waar u moet beginnen. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft richting aan de re-integratie.

Naast de inbreng van de bedrijfsarts wordt het gesprek dat uw werknemer voert met onze arbeidsdeskundige gebruikt om te bepalen of hij of zij het werk weer kan hervatten of uitbreiden. Wellicht kan uw werknemer wel weer werken, maar niet op de manier zoals hij voorheen werkte, moet er iets worden aangepast aan het takenpakket of is een werkplekaanpassing nodig. Samen met uw werknemer en de arbeidsdeskundige bekijkt u wat mogelijk is. Misschien kunt u taken of aanpassingen in uw organisatie aanbieden. Wanneer er binnen uw organisatie geen passende oplossing is, geeft de arbeidsdeskundige richting aan de zoektocht naar passend werk buiten uw organisatie.

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht tot arbeidskundig onderzoek

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u om onderzoek uit te laten voeren naar arbeidsmogelijkheden wanneer de verzuimsituatie daarom vraagt. Bij een WIA aanvraag controleert het UWV altijd of de re-integratiemogelijkheden, binnen en buiten uw organisatie, zijn onderzocht. Onze arbeidsdeskundige biedt u een heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportage met deskundige en concrete adviezen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op