Werkgevers

“Wij hebben 4 zeer gemotiveerde medewerkers in dienst via Particibaan. Stuk voor stuk zeer talentvolle medewerkers. We zijn erg tevreden.”

Sociaal ondernemerschap

Als werkgever wilt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. U onderschrijft de voordelen van sociaal ondernemerschap, maar ziet op tegen het regelwerk en de risico’s. Wellicht moet u in het kader van een aanbesteding voldoen aan eisen rondom Social Return on Investment (SROI) en vraagt u zich af hoe u dat aan moet pakken. Wat de reden van uw vraag ook is, wij helpen u bij het realiseren van een sociaal personeelsbeleid en diversiteit zonder dat dit uw organisatie belast met extra werk. Wij selecteren en begeleiden de kandidaten en dragen alle werkgeversrisico’s voor u. U krijgt gemotiveerde en loyale medewerkers.

Aanpak

Onze aanpak in het kort

 • U geeft aan welke vacature u heeft. Of welke werkzaamheden u anders wilt organiseren.
 • We stellen in nauwe samenspraak met u een functieprofiel op.
 • We selecteren geschikte kandidaten uit ons kandidatenbestand.
 • Wij stellen 1 of 2 door ons geselecteerde kandidaten aan u voor.
 • De geselecteerde medewerker komt bij ons in dienst en wordt bij u gedetacheerd.
 • Na één maand proeftijd, beslist u of u verder wilt met deze medewerker.
 • Dan gaan we een samenwerking aan voor een periode van 6 maanden
 • Daarna kunt u ofwel de kandidaat in dienst nemen (zonder extra kosten), of het detacheringscontract verlengen (de medewerker blijft dan in dienst bij Particibaan)

Goed om te weten:

Intensieve begeleiding

Wij bieden onze kandidaten intensieve begeleiding. Elke medewerker heeft een persoonlijke accountmanager met wie hij wekelijks contact heeft. Deze bespreekt de voortgang, ondersteunt en stuurt zonodig bij. De medewerker kan te allen tijde met zijn vragen bij de accountmanager  terecht.

Arbeidsplaatsanalyse en jobcarving

Wij onderzoeken of bestaande werkzaamheden anders georganiseerd kunnen worden, zodat uw medewerkers ontlast worden en zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Denk aan beleidsmedewerkers die tijd kwijt zijn aan het ophalen van bezoekers, koffie zetten, kopietjes maken, e.d. Door deze werkzaamheden te clusteren, kunnen we een functie van etage-assistent creëren voor iemand met een arbeidsbeperking.

Training van medewerkers

Soms zijn medewerkers van bedrijven waar onze kandidaten aan de slag gaan onzeker in het omgaan met mensen met een beperking. Vaak is het koudwatervrees en angst om iets fout te doen. Wij verzorgen trainingen om die onzekerheid weg te nemen. Met concrete casussen van ervaren begeleiders.

Arbeidskundig onderzoek

Uw werknemer is arbeidsongeschikt.

Misschien werkte hij al met beperkingen maar past het werk niet meer bij zijn mogelijkheden. Er kan sprake zijn van medisch verzuim waardoor het werk niet meer uitgevoerd kan worden zoals voorheen. U wilt deze situatie correct afhandelen, maar weet niet goed waar u moet beginnen. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft richting aan de re-integratie.

Naast de inbreng van de bedrijfsarts wordt het gesprek dat uw werknemer voert met onze arbeidsdeskundige gebruikt om te bepalen of hij of zij het werk weer kan hervatten of uitbreiden. Wellicht kan uw werknemer wel weer werken, maar niet op de manier zoals hij voorheen werkte, moet er iets worden aangepast aan het takenpakket of is een werkplekaanpassing nodig. Samen met uw werknemer en de arbeidsdeskundige bekijkt u wat mogelijk is. Misschien kunt u taken of aanpassingen in uw organisatie aanbieden. Wanneer er binnen uw organisatie geen passende oplossing is, geeft de arbeidsdeskundige richting aan de zoektocht naar passend werk buiten uw organisatie.

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht tot arbeidskundig onderzoek

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u om onderzoek uit te laten voeren naar arbeidsmogelijkheden wanneer de verzuimsituatie daarom vraagt. Bij een WIA aanvraag controleert het UWV altijd of de re-integratiemogelijkheden, binnen en buiten uw organisatie, zijn onderzocht. Onze arbeidsdeskundige biedt u een heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportage met deskundige en concrete adviezen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Wet Verbetering Poortwachter
 • Wilt u werken uw eigen ontwikkeling
 • Wilt u gemotiveerd personeel
 • Wilt u diversiteit in uw organisatie
 • Wilt u een 2e spoor traject
 • Wilt u voldoen aan de SROI eisen
 • Wilt u vergaderruimte huren
bouw medewerker
Medewerker bouw
zorgmedewerker
Medewerker zorg
klantenservice medewerker
Medewerker klantenservice
chauffeur
Chauffeur