Voordelen sociaal ondernemerschap

Als werkgever wilt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. U onderschrijft de voordelen van sociaal ondernemerschap, maar ziet op tegen het regelwerk en de risico’s. Wellicht moet u in het kader van een aanbesteding voldoen aan eisen rondom Social Return on Investment (SROI) en vraagt u zich af hoe u dat aan moet pakken. Wat de reden van uw vraag ook is, wij helpen u bij het realiseren van een sociaal personeelsbeleid en diversiteit zonder dat dit uw organisatie belast met extra werk. Wij selecteren en begeleiden de kandidaten en dragen alle werkgeversrisico’s voor u. U krijgt gemotiveerde en loyale medewerkers die (dankzij subsidies en regelingen) bij u aan de slag kunnen vanaf € 9,95 per uur.

Onze aanpak in het kort

  • U geeft aan welke vacature u heeft. Of welke werkzaamheden u anders wilt organiseren.
  • We stellen in nauwe samenspraak met u een functieprofiel op.
  • We selecteren geschikte kandidaten uit ons kandidatenbestand.
  • Wij stellen 1 of 2 door ons geselecteerde kandidaten aan u voor.
  • De geselecteerde medewerker komt bij ons in dienst en wordt bij u gedetacheerd.
  • Na één maand proeftijd, beslist u of u verder wilt met deze medewerker.
  • Dan gaan we een samenwerking aan voor een periode van 6 maanden
  • Daarna kunt u ofwel de kandidaat in dienst nemen (zonder extra kosten), of het detacheringscontract verlengen (de medewerker blijft dan in dienst bij Particibaan)

Goed om te weten:

Intensieve begeleiding

Wij bieden onze kandidaten intensieve begeleiding. Elke medewerker heeft een persoonlijke accountmanager met wie hij wekelijks contact heeft. Deze bespreekt de voortgang, ondersteunt en stuurt zonodig bij. De medewerker kan te allen tijde met zijn vragen bij de accountmanager  terecht.

Arbeidsplaatsanalyse en jobcarving

Wij onderzoeken of bestaande werkzaamheden anders georganiseerd kunnen worden, zodat uw medewerkers ontlast worden en zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Denk aan beleidsmedewerkers die tijd kwijt zijn aan het ophalen van bezoekers, koffie zetten, kopietjes maken, e.d. Door deze werkzaamheden te clusteren, kunnen we een functie van etage-assistent creëren voor iemand met een arbeidsbeperking.

Training van medewerkers

Soms zijn medewerkers van bedrijven waar onze kandidaten aan de slag gaan onzeker in het omgaan met mensen met een beperking. Vaak is het koudwatervrees en angst om iets fout te doen. Wij verzorgen trainingen om die onzekerheid weg te nemen. Met concrete casussen van ervaren begeleiders.

Logo van Particibaan