Onze kandidaten vallen volledig binnen de 5% regelingen die steeds vaker door de overheid wordt opgelegd bij het inschrijven op aanbestedingen. Veel van onze klanten maken gebruik van onze dienstverlening bij het invullen van het MVO-beleid.

Particibaan is een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld naar een betaalde baan. Particibaan maakt daarin een onderscheid tussen mensen die een bijstandsuitkering hebben en mensen die een arbeidsbeperking hebben. Mensen die een arbeidsbeperking hebben, vielen de afgelopen jaren voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van het UWV, tegenwoordig is de gemeente verantwoordelijk voor deze doelgroep. Particibaan werkt voor zowel het UWV als voor verschillende gemeenten. De trajecten van Particibaan bestaan altijd uit de bemiddelingsfase en de begeleidingsfase. Deze fase is belangrijk om er voor te zorgen dat de gevonden baan ook daadwerkelijk behouden blijft. De intensiteit van de begeleiding is individueel maatwerk. Particibaan is in staat om mensen individueel te detacheren, maar doet ook aan groepsdetachering.