Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wet banenafspraak

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Sociaal akkoord

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak van kracht geworden. In deze wet worden de afspraken die in het sociaal akkoord van 2013 zijn gemaakt, bevestigd en vastgelegd. Het sociaal akkoord van 2013 was het resultaat van overleg tussen het Kabinet, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Een belangrijk onderdeel van dit sociaal akkoord was de aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers in het bedrijfsleven.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Wat is de Wet banenafspraak?

Afgesproken is dat het bedrijfsleven zich garant stelt voor 100.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wel tot 2026. Daarnaast stelt ook de overheid zich garant voor extra banen: 25.000 banen die voor 2024 moeten zijn gerealiseerd. In totaal gaat de Wet banenafspraak dus over 125.000 extra banen en wel vanaf de peildatum van 1 januari 2013.

Voor wie is de Wet banenafspraak

De extra banen die moeten worden gerealiseerd, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, omdat zij bijvoorbeeld arbeidsbeperkt zijn. Mensen die al op jonge leeftijd arbeidsbeperkt zijn geworden zoals bijvoorbeeld Wajong-kandidaten, maar ook ouderen die op latere leeftijd niet meer in staat bleken te werken om het wettelijke minimumloon te verdienen.

Het gaat hierbij dus niet om volledig arbeidsongeschikte personen, maar om mensen die wel kunnen werken, maar niet tegen het wettelijk minimumloon of slechts een beperkt aantal uren. Ook werknemers die alleen met een voorziening in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen zoals bijvoorbeeld mensen met een aangepaste auto of een speciaal hulpmiddel voor de computer, zijn opgenomen in het zogenaamde doelgroepregister.Een belangrijk onderdeel van dit sociaal akkoord was de aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers in het bedrijfsleven.

Doelgroepregister banen

Om voor iedereen duidelijk te maken welke personen onder de Wet banenafspraak vallen, is het zogenaamde doelgroepregister in het leven geroepen. In het doelgroepregister staat informatie over de mensen die onder de Wet banenafspraak vallen. Werkgevers en gemeenten kunnen via het UWV-systeem inzicht krijgen in dit register en ook iedere burger kan zien of hij of zij in dit register is opgenomen. Het UWV beheert het doelgroepenregister en houdt de voortgang bij wat betreft het realiseren van de banenafspraak en rapporteert ook over de voortgang aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Het gaat hierbij dus niet om volledig arbeidsongeschikte personen, maar om mensen die wel kunnen werken, maar niet tegen het wettelijk minimumloon of slechts een beperkt aantal uren.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In de Wet banenafspraak is ook een quotum opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst dienen nemen. In 2016 was voldaan aan de Wet banenafspraak en in juni 2017 was een volgende meeting om na te gaan of de overheid en werkgevers voldeden aan de banenafspraak. Waar werkgevers uit de sector private organisaties voldaan hebben aan de banenafspraak, heeft de sector overheid haar doelstelling niet behaald. Om deze reden is door het Kabinet het besluit genomen de quotumheffing voor de sector overheid te activeren vanaf 2020 (over het jaar 2019). Per niet ingevulde werkplek zal de overheid een som van €5000,- moeten betalen.

Particibaan helpt werkgever en werknemer

Particibaan is continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving omtrent de Wet banenafspraak, maar ook andere wetten zoals de Participatiewet met bijbehorende participatie-uitkeringen die in het kader van MVO (ook wel duurzaam ondernemen genoemd) in het leven is geroepen.

Bent u werkgever en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden en op die manier ook maatschappelijk verantwoord ondernemen? Particibaan is intermediair tussen werkgevers, werknemers en andere betrokken instanties. Voor verschillende werkgevers heeft Particibaan geschikte arbeidsbeperkte werknemers gevonden. Het voordeel van Particibaan als intermediair is dat zij personeel al kunnen laten participeren vanaf een tarief van € 9,95 per uur. Heeft u vragen over de werkwijze? Of wilt u meer weten over uw voordelen als werkgever? Particibaan helpt u graag verder!

Vragen of opmerkingen over de Wet banenafspraak?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op