Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

MVO

Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in en welke mogelijkheden zijn er voor u als werkgever? Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt afgekort tot MVO. De term maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt met name gebruikt door de grotere bedrijven. Middelgrote en kleinere ondernemingen spreken veelal van duurzaam ondernemen, maatschappelijk ondernemen of verantwoord ondernemen. MVO omvat alle aandacht, die in de bedrijfsvoering van ondernemingen, toegekend wordt aan het verbeteren van maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

ISO27000: Internationale richtlijn MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een internationale aangelegenheid, daar in september 2010 de ISO27000 uit kwam. Dit is een internationale richtlijn voor MVO. In Nederland is deze internationale richtlijn vertaald en later uitgedragen in de MVO Nederland. Bedrijven kunnen zelf veel doen om de MVO uit te dragen en gelukkig gebeurt dit ook steeds meer. Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen die MVO bevorderen, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet. Deze wet bepaalt dat van bedrijven van een zekere grootte wordt verwacht een bepaald percentage arbeidsgehandicapten een werkplek aan te bieden.

De Triple P benadering

De MVO is gebaseerd op de zogenaamde ‘Triple P’ benadering:

  1. Profit;
  2. People;
  3. Planet.

De eerste P staat voor Profit, de tweede P staat voor People en de derde P staat voor Planet. Als men de Triple P benadering in een zin wil uitdrukken dan luidt deze zin als volgt: “Ondernemen gericht op economische prestaties (Profit) met respect voor de sociale kant (People) en binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).

De richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn niet bindend, maar het betreft hier aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedoeling van MVO is om duurzaam ondernemen te betrekken bij alle bedrijfsbeslissingen, zodat kansen worden benut als het gaat om een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Dit is waarop, kort gezegd, het MVO beleid is gericht.Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een internationale aangelegenheid.

Voorbeelden MVO

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen gestalte te geven. Een voorbeeld is de zogenaamde circulaire economie welke door onder meer Philips wordt aangeboden in de vorm van circulair lighting. Grote bedrijven zoals bijvoorbeeld KLM zijn dan niet de eigenaar van de verlichting maar gebruiker, hetgeen allerlei maatschappelijke voordelen met zich meebrengt. De circulaire economie is erop gericht de economische groei te ontkoppelen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Een van de mogelijkheden hierbij is het efficiënter gebruiken van de hulpbronnen. Een circulaire economie stimuleert daarnaast per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materialen, componenten en producten.

Andere voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn, bijvoorbeeld het duurzaam verpakken van producten, het waterbeleid en klimaatbeheersing, maar ook kleinere zaken zoals het beperken van stroomgebruik, het hergebruiken van kantoormeubilair, zuinig zijn met papier en bijvoorbeeld het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Particibaan helpt werkgevers m.b.t. MVO

Zoals eerder beschreven, zijn bepaalde wetten ingevoerd om MVO te bevorderen. Een goed voorbeeld hierbij is de Participatiewet en de bijbehorende Participatie-uitkering voor gerechtigden. Het doel van deze wet is om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Denk aan:

  • Bijstandsgerechtigden;
  • Wajong-kandidaten;
  • WSW-kandidaten

Hiernaast zijn er kandidaten die niet onder de participatiewet vallen, maar wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben:

  • WIA-kandidaten;
  • Outplacement kandidaten;
  • IVA-kandidaten.

Het doel van de Participatiewet is om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen.Wilt u als werkgever ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplek bieden? En bent u benieuwd naar de voordelen van MVO? Neem dan direct contact op met Particibaan. Wij zijn namelijk intermediair tussen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers en andere betrokken instanties. Wij vertellen u graag meer!

Vragen of opmerkingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op