Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Participatiewet 2017

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Wat is de Participatiewet?

Sinds januari 2015 is de zogenaamde Participatiewet van kracht. Het doel van de Participatiewet is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers en tot op heden lijkt deze wet succesvol. Er zijn steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven en dit tot voldoening van beide partijen.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Als werkgever bent u verplicht om arbeidsbeperkten in dienst te nemen als u meer dan 25 werknemers heeft. Particibaan is erin gespecialiseerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en dit heeft voor beide partijen een groot aantal voordelen. Een van de voordelen is dat wij bij Particibaan altijd op de hoogte zijn van de geldende regels. Immers, wet- en regelgeving verandert voortdurend en het is voor zowel werkgevers als werknemers vaak niet goed mogelijk om precies bij te houden welke wijzigingen het betreft.

Participatiewet 2017

Ook in 2017 is de Participatiewet weer op verschillende punten gewijzigd. Wij van Particibaan houden precies bij om welke wijzigingen het gaat en wat de gevolgen daarvan zijn. In 2017 is de Participatiewet aangepast op een drietal punten, te weten:

  • Loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken;
  • Flexibele termijnen voor loonwaardebepaling;
  • Vooraf bepaalde loonkostensubsidie voor werkgevers gedurende 6 maanden.

In de volgende paragraaf worden bovenstaande wijzigingen in de participatiewet uiteengezet.

Wijzigingen in de participatiewet 2017

  1. De loonkostensubsidie voor schoolverlaters die werken, houdt onder meer in dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs ook zonder arbeidskundige beoordeling kunnen worden opgenomen in het doelgroepenregister van de Participatiewet.
  2. De wijziging flexibele termijnen voor loonwaardebepaling houdt onder meer in dat de frequentie van de loonwaardebepaling flexibeler wordt er meer persoonsgericht.
  3. De wijziging met betrekking tot de vooraf bepaalde loonkostensubsidie houdt in dat eerst een standaard loonkostensubsidie wordt verstrekt gedurende 6 maanden. Dit is besloten, omdat veel werkgevers vooraf niet goed kunnen bepalen wat de werknemer al dan niet aankan. Na deze 6 maanden wordt de loonkostensubsidie opnieuw vastgesteld en afgestemd op de productiviteit van de betrokkene.

Één van de voordelen is dat wij bij Particibaan altijd op de hoogte zijn van de geldende regels.

Particibaan helpt werkgever en werknemer

Wanneer u als werkgever kiest voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte dan nemen wij u alle zorgen uit handen. Particibaan neemt de mensen in dienst en detacheert deze bij u. Wij hebben een uitgebreide en gevarieerde kandidatenlijst. Zo kunt u bij ons terecht voor ongeschoolde arbeidskrachten, maar ook voor werknemers die een middelbare schoolopleiding, (hogere) beroepsopleiding, of zelfs een universitaire opleiding hebben gevolgd. Wij dragen alle werkgeversrisico’s en uiteraard is het ook mogelijk om na verloop van tijd de werknemer van Particibaan over te nemen. Neem gerust contact op als u meer over de (wijzigingen) Participatiewet 2017 wilt weten of andere vragen heeft.

Vragen of opmerkingen over de Participatiewet 2017?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op