Wat is een Participatie-uitkering?

Sinds januari 2015 wordt, door de invoering van de Participatiewet, geen Wajong-uitkering meer verstrekt en wordt deze uitkeringsvorm onder de doelgroep langzaam afgebouwd. De Participatiewet vervangt hiermee drie wetten: de WWB (Wet werk en bijstand), de WSW (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Quotum arbeidsbeperkten

Volgens de Participatiewet dient een werkgever die meer dan vijfentwintig werknemers in dienst heeft ook te voldoen aan de eis dat een bepaalde percentage van het totale aantal werknemers bestaat uit personen met een handicap. Dit wordt ook wel het ‘quotum arbeidsbeperkten’ genoemd. Op deze manier tracht de overheid meer personen met een handicap aan het werk te krijgen. Hierover zijn diverse afspraken gemaakt tussen betrokken en samenwerkende instanties en deze afspraken staan geregeld in de Wet banenafspraak.

De Wet banenafspraak

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat er meer banen worden gecreëerd voor personen met een ziekte of een handicap. Deze afspraak houdt in dat de overheid tot 2026 zal zorgen voor 25.000 nieuwe banen en dat werkgevers 100.000 banen voor hun rekening nemen. Personen die onder de Wet banenafspraak vallen, worden opgenomen in het doelgroepregister. Dit doelgroepregister omvat:

 • Personen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen;
 • Personen die vroegtijdig het voortgezet speciaal onderwijs hebben verlaten;
 • Personen die vallen onder het voormalige WSW;
 • Personen met een oude Wajong-uitkering.
Participatieuitkering en Particibaan.
Particibaan helpt werkgever en werknemer.

Hoe was dit vroeger geregeld?

Een Wajong-uitkering is een uitkering speciaal voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. De Wajong-uitkering werd voorheen aan mensen die voor hun 18e een ernstige ziekte gekregen of een ongeluk hebben gehad waardoor zij op dat moment en in de toekomst niet in staat waren om te verder werken. Ook aan mensen die na hun 18e verjaardag ziek zijn geworden of gehandicapt zijn geraakt, maar op dat moment nog geen 30 jaar waren, werd voorheen een Wajong-uitkering verstrekt.

In het jaar voorafgaand aan het moment dat de persoon in kwestie een ziekte of handicap kreeg, diende de persoon gedurende een half jaar een opleiding hebben gevolgd. Het was daarbij niet mogelijk om een Wajong-uitkering te krijgen tijdens het volgen van een studie of opleiding. Zodra de studie of opleiding werd afgerond of werd gestopt, kon alsnog een Wajong-uitkering worden toegekend als de persoon in kwestie in de toekomst geen arbeidsvermogen zou hebben.

Sinds 2015 wordt, door de invoering van de Participatiewet, geen Wajong-uitkering meer verstrekt.

Helemaal geen arbeidsvermogen of arbeidsbeperkt

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning bij werk en inkomen voor mensen die wel arbeidsgehandicapt zijn, maar toch arbeidsvermogen hebben. De Participatiewet regelt werk en inkomen voor arbeidsgehandicapten. Binnen de Participatiewet zijn drie soorten ondersteuning mogelijk:

 • Indicatie banenafspraak;
 • Advies indicatie beschut werk;
 • Wajong.

3 soorten ondersteuningen Participatiewet

Bij de ondersteuning met betrekking tot ‘indicatie banenafspraak’ kan de arbeidsgehandicapte wel werken, maar is deze door ziekte of handicap niet in staat het minimumloon te verdienen. Bij de ondersteuningsvorm ‘advies indicatie beschut werk’ kan de arbeidsgehandicapte alleen werken met een bepaalde vorm van ondersteuning die een gewone werkgever niet kan bieden. De Participatiewet is gericht op duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij met respect voor de sociale kant (mensen) gewerkt wordt met als doel economische prestaties (geld).

Particibaan helpt u bij het vinden van een voor uw onderneming geschikte arbeidsbeperkte werknemers en draagt alle werkgeversrisico’s.

Particibaan helpt werkgever en werknemer

Als werkgever wordt van u verwacht (bedrijven vanaf 25 werknemers) ook een werkplek te bieden aan één of meer arbeidsgehandicapten. Particibaan helpt u bij het vinden van een voor uw onderneming geschikte arbeidsbeperkte werknemers en draagt alle werkgeversrisico’s. Voor arbeidsbeperkten gaan wij gericht op zoek naar geschikte werkgevers. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, op elk gewenst niveau: van schoolverlater tot MBO’er, HBO’er en universitair geschoolden. Wij zijn voortdurend op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving omtrent de Participatiewet. Wilt u meer weten over de Participatiewet, de Participatie-uitkering, Wajong-uitkeringen, IVA-uitkeringen en andere uitkeringen? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met Particibaan voor een persoonlijke en vrijblijvend advies.

Logo van Particibaan

Vragen of opmerkingen over de Participatie-uitkering?

Neem contact op met Particibaan.

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ambassadeurs van Particibaan aan het woord

  ”Ik heb een technische achtergrond en ben in het verleden o.a. automonteur geweest. Ondanks alle inspanningen vond ik niet die uitdaging die ik zocht in mijn werk, maar die heb ik nu wel gevonden”.
  Dennis Facilitair Medewerker
  ”Zelfs in het verleden heb ik niet zo’n goede match gehad met een werkgever. Ik ben Jaouad van Particibaan dan ook erg dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden”.
  Henk Financieel administratief medewerker