Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Duurzaam ondernemen

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Particibaan legt uit

Wat is duurzaam ondernemen en bent u als ondernemer gebonden aan bepaalde voorwaarden of wetten? Particibaan geeft op deze pagina antwoorden op diverse vragen omtrent dit onderwerp.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen wordt ook wel aangeduid als maatschappelijk ondernemen en in breder verband wordt gesproken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het gaat hierbij om richtlijnen waarbij ondernemingen zorg (willen) dragen voor verschillende maatschappelijke kwesties zoals arbeidsomstandigheden en de klimaatverandering.

3 dimensies van MVO

MVO is gebaseerd op 3 dimensies:

  • Normen en Waarden
  • Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
  • Maatschappelijke Betrokkenheid

De in- en uitvoering van onder andere de Participatiewet is in dezen een goede voorbeeld met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Namelijk, overheid en betrokken instanties werken samen om arbeidsplaatsen te creëren voor personen met een ziekte of handicap. Ook op internationaal niveau is men bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen; zo kwam in september 2010 de ISO 26000 uit, een internationale richtlijn om MVO in een onderneming door te voeren.De Participatiewet is een op zichzelf staande wet, maar is in het leven geroepen in verband met duurzaam ondernemen.

Uitleg: 3 dimensies van de MVO

De normen en waarden geven weer waar een bedrijf voor staat en worden over het algemeen beschreven in de gedragscode van het betreffende bedrijf. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf betreft de manier waarop een bedrijf haar kernactiviteiten uitvoert. Een ander belangrijk aspect van maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat over verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en veel ondernemingen kiezen ervoor om activiteiten op dit terrein weer te geven in een duurzaamheidsverslag. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf gaat over de vraag hoe het betreffende bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Soms is dit onderwerp verwerkt in het duurzaamheidsverslag, maar in veel gevallen kiezen bedrijven ervoor hier niet zelf actief over te communiceren.

Duurzaam ondernemen of MVO?

Het bovenstaande heeft voornamelijk betrekking op grotere bedrijven, want de bedrijven binnen het MKB spreken meestal van duurzaam ondernemen en niet over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hoewel de theoretische achtergronden hetzelfde zijn, is de praktische vertaling in het bedrijf anders. Binnen het MKB wordt in eerste instantie gewerkt aan de interne organisatie op het gebied van milieu en de medewerkers zelf. Denk aan activiteiten die een stapje verder gaan dan waartoe de bedrijven door de wet zijn verplicht. Dit doen zij vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Voordelen MVO (indirect)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen brengt diverse (indirecte) voordelen met zich mee:

  • Vergroten van het vertrouwen en tevredenheid onder klanten
  • MVO draagt bij aan gemotiveerd personeel
  • Verbeteren reputatie door het creëren van nieuwswaarde

Particibaan is intermediair tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers en overheid.

Mogelijkheden voor werkgevers om (ook) duurzaam te ondernemen

De Participatiewet is een op zichzelf staande wet, maar is in het leven geroepen in verband met duurzaam ondernemen. Vanaf 2015 wordt van bedrijven met meer dan 25 medewerkers verwacht tenminste 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Particibaan is intermediair tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers en overheid om deze partijen bij elkaar te brengen. Het bijzondere hierbij is dat Particibaan alle werkgevers risico’s op zich neemt en arbeidsgehandicapten al kan laten participeren voor een tarief vanaf € 9,95 per uur.

Neem gerust contact op met Particibaan voor meer informatie over duurzaam ondernemen, uw bijbehorende rechten en plichten of over de Participatiewet, participatie-uitkering en de invulling hiervan.

Vragen of opmerkingen over duurzaam ondernemen?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op