Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Particiblog

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

De rol van werkgevers bij de re-integratie in het arbeidsproces

Voor veel mensen is werk vinden en behouden van groot belang. Het biedt niet alleen inkomsten, maar ook een gevoel van zin en waardigheid. Helaas is het voor sommige mensen, zoals mensen uit de bijstand, extra moeilijk om werk te vinden en te behouden. Werkgevers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen in de re-integratie van mensen uit de bijstand.

In dit artikel bespreken we hoe werkgevers kunnen bijdragen aan de re-integratie van mensen uit de bijstand, en hoe Particibaan hierbij kan ondersteunen. We kijken naar de mogelijkheden voor werkgevers om mensen uit de bijstand te helpen hun vaardigheden te verbeteren en werkervaring op te doen, en hoe werkgevers deze groep een kans kunnen bieden op de arbeidsmarkt.

Werkgevers kunnen helpen bij het verbeteren van vaardigheden en werkervaring opdoen

Werkgevers kunnen mensen uit de bijstand ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden en werkervaring opdoen. Dit kan door middel van opleidingen, bijscholing en mentoring. Hierdoor krijgen mensen uit de bijstand de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Opleidingen en bijscholing

Een van de manieren waarop werkgevers mensen uit de bijstand kunnen helpen, is door middel van opleidingen en bijscholing. Door deze groep te ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen of trainingen, maar ook door hen de kans te geven om mee te lopen met ervaren medewerkers.

Mentoring

Een andere manier waarop werkgevers kunnen helpen, is door middel van mentoring. Dit betekent dat ervaren medewerkers de mensen uit de bijstand ondersteunen en begeleiden bij hun werkzaamheden. Door deze persoonlijke begeleiding kunnen zij zich sneller ontwikkelen en groeien in hun werk.

Particibaan

Een organisatie die werkgevers kan ondersteunen bij het realiseren van sociaal personeelsbeleid is Particibaan. Zij selecteren en begeleiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dragen daarbij ook alle werkgeversrisico’s. Op deze manier kunnen werkgevers zich richten op hun kernactiviteiten, terwijl zij weten dat zij een gemotiveerde en loyale medewerker in dienst hebben.

Een inclusievere samenleving

Het ondersteunen en begeleiden van mensen uit de bijstand bij hun re-integratie in het arbeidsproces, draagt bij aan een inclusievere samenleving. Mensen uit deze groep krijgen de kans om zich te ontwikkelen en hun vaardigheden te verbeteren, waardoor zij beter in staat zijn om werk te vinden en te behouden. Werkgevers dragen hiermee bij aan het verminderen van armoede en uitsluiting in de samenleving.

Veelgestelde vragen

Waarom is het zo moeilijk voor mensen uit de bijstand om werk te vinden?

Mensen uit de bijstand hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben bijvoorbeeld geen recente werkervaring, of hebben bepaalde vaardigheden niet voldoende ontwikkeld. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheidsproblemen of een gebrek aan opleiding, het vinden van werk bemoeilijken.

Wat is Particibaan?

Particibaan is een organisatie die werkgevers ondersteunt bij het realiseren van sociaal personeelsbeleid. Zij selecteren en begeleiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dragen daarbij ook alle werkgeversrisico’s.

Wat is het belang van een inclusievere samenleving?

Een inclusieve samenleving biedt kansen aan iedereen, ongeacht achtergrond of persoonlijke omstandigheden. Door mensen uit de bijstand te ondersteunen bij hun re-integratie in het arbeidsproces, dragen werkgevers bij aan het verminderen van armoede en voorkomen van uitsluiting.

Auteur foto

Manager Accountteam/ Social return

Neem contact op