Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Het idee achter een inclusieve samenleving

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Bij een inclusieve samenleving kunnen alle mensen meedoen in de samenleving ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en of ze een ziekte of beperking hebben.

Nederland staat bekend als een inclusief, tolerant land

Progressief, liberaal, open, vrijgevochten – allemaal termen die vaak worden gebruikt om het Nederlandse karakter te beschrijven. Nederlanders streven naar de bescherming en bevordering van mensenrechten, zoals gelijkheid, non-discriminatie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van seksuele geaardheid, zowel in eigen land als daarbuiten. Eeuwenlang hebben veel mensen in Nederland een plek gevonden om zichzelf te zijn en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Inclusie is verankert in de Wet

De Nederlandse wet verbiedt alle vormen van discriminatie op de werkplek. Dit omvat discriminatie op grond van ras, godsdienst, persoonlijke overtuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd en bekwaamheid. Werkgevers zijn ook verplicht intimidatie op het werk actief te voorkomen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen of aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het discriminerende gedrag.

Een dergelijke inclusieve samenleving moet gebaseerd zijn op eerbiediging van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, culturele en religieuze diversiteit, sociale rechtvaardigheid en de bijzondere behoeften van kwetsbare en achtergestelde groepen, democratische participatie en de rechtsstaat.

Wat zijn de waarden binnen inclusie?

Een belangrijke waarde die ten grondslag ligt aan een diverse en inclusieve cultuur is EERLIJKHEID, die wij definiëren als het eerlijk behandelen van mensen en eerlijk behandeld worden. Ook al is het leven niet altijd eerlijk, u gebruikt dat nooit als excuus om anderen oneerlijk te behandelen. Jullie gedijen op openheid, eerlijkheid en transparantie.

Wat zijn de 7 pijlers van inclusie?

 • Keuze.
 • Partnerships.
 • Communicatie.
 • Beleid.
 • Kansen.
 • Toegang.
 • Houding.

6 stappen voor het opbouwen van een inclusieve werkomgeving

 • Geef voorlichting aan uw leiders.
 • Vorm een Raad voor Inclusie.
 • Vier de verschillen tussen werknemers.
 • Luister naar werknemers.
 • Houd Effectievere Vergaderingen.
 • Communiceer Doelen en Meet Vooruitgang.
Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op