ParticiFoundation

De Stichting ParticiFoundation heeft ten doel het vergroten van kansen voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De Stichting bereikt haar doel onder meer door stimulering van initiatieven en door het individueel faciliteren van ondersteuning. Zij wil het verschil maken door kansen voor mensen mogelijk te maken die zonder een bijdrage van de Stichting niet uitvoerbaar zijn. Daarnaast wordt het doel ook bereikt door het mogelijk maken van publicaties, seminars, workshops, opleidingen en trainingen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door een jaarlijks vast te stellen percentage van de omzet van Particibaan alsmede te ontvangen subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De Stichting verkrijgt de ANBI status. Donaties en schenkingen zijn dan ook aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting


Logo van Particibaan