Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

SROI Verplichting

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

SROI verplichting nader uitgelegd

Voor een gezonde samenleving is het van belang om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om dit te stimuleren is Social Return On Investment (SROI) in het leven geroepen en maakt de SROI verplichting deel uit van aanbestedingen door de overheid, meestal gemeenten.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever (de gemeente) met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bouwblokmethode

Door opdrachtnemers wordt bij de invulling van SROI verplichting vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde bouwblokmethode. Kenmerkend voor de bouwblokmethode is dat met behulp van bouwblokken met een transparante waardebepaling, de opdrachtnemer aan de gewenste SROI verplichting kan voldoen. Dit gebeurt dan door de bouwblokken te stapelen. Op deze manier wordt een creatieve dialoog tot stand gebracht en kan samen worden gezocht naar oplossingen waaraan zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen.

Voldoen aan de SROI verplichting

Vaak hoeft een onderneming bij een aanbesteding alleen aan te geven dat aan de SROI verplichting zal worden voldaan. Pas wanneer de gemeente de opdracht heeft gegund vult het bedrijf de verplichting gedetailleerd in. Als standaardnorm voor SROI geldt doorgaans 5 procent van de aanneemsom maar aan dit percentage wordt niet altijd vastgehouden. Het gaat om een richtlijn.

De SROI verplichting kan worden ingevuld met behulp van onderstaande (voorbeeld)tabel, door de verschillende blokken te stapelen. De opdrachtnemer kan de verschillende SROI onderdelen uit de tabel combineren tot een optimale situatie, passend bij de bedrijfsvoering. Indien een bedrijf bijvoorbeeld een opdracht van een gemeente heeft gekregen ter waarde van € 600.000,= met een looptijd van een half jaar, dan geldt de verplichting invulling te geven aan de SROI voor een bedrag van € 30.000,= (5%).Voor een gezonde samenleving is het van belang om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het
arbeidsproces.

Waardetabel bouwblokken 2017-2018

 

Soort en duur van de uitkering Waarde SROI inspanning op basis van jaarcontract fulltime
< 2 jaar in Participatiewet € 30.000,=
> 2 jaar in Participatiewet € 35.000,=
< 1 jaar in de WW € 10.000,=
> 1 jaar in WW € 15.000,=
WIA/WAO € 30.000,=
Wajong € 35.000,=
Leerling BBL € 15.000,=
Leerling BOL € 5.000,=
WSW Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
Bijkomende kosten invulling SROI verplichting Daadwerkelijke, aantoonbare kosten

In veel gevallen kan en wil de gemeente meedenken bij de invulling van de SROI verplichting. De arbeidsdeskundigen van gemeenten en UWV hebben veel ervaring en kunnen werkgevers ideeën aan de hand doen. Daarnaast zijn er tal van regelingen waarvan werkgevers gebruik kunnen maken er ondersteuning van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan vergoedingen voor het aanpassen van de werkplek, de aanleg van een oprit of invalidentoilet, het betalen van ziektewetuitkeringen of het inschakelen van een jobcoach.

Particibaan als intermediair

Particibaan is intermediair tussen werknemers, werkgevers en overheid. Wij zijn, zoals eerder aangegeven, continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgevingen. Zo helpen wij personen uit de SROI doelgroep aan een geschikte werkplek en adviseren wij werkgevers op het gebied van regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken wanneer zij bijvoorbeeld personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die gelden voor uw situatie? Bel direct met één van onze medewerkers!

Vragen of opmerkingen over de SROI verplichting?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op