Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Training keerpunt in je leven

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

De training keerpunt is een 6-weekse training waarbij kandidaten in het zadel worden gezet om een zelf regie te nemen over hun leven.

Er worden individueel doelen gesteld wat de kandidaten willen bereiken.
Omschrijving training:
Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden wordt er gekeken welke stappen de kandidaat gaat zetten. Door het in kaart brengen van de levensgebieden wordt er duidelijk hoe de kandidaat in zijn leven staat en waar de uitdagingen liggen.
Er worden beproefde methoden en spelvormen gebruikt om de kandidaten elkaar verder te helpen. Kwaliteiten herkennen, keuzes maken, grenzen aangeven en realistische doelen stellen en bereiken zijn de onderdelen die behandeld worden.
De training eindigt in een presentatie van de kandidaten over de resultaten en het hun vervolgacties.
Wanneer inzetten:
De training dient als activering waardoor de kans van slagen op een Werkfit traject of bemiddeling naar werk meer richting geeft. Deze training kan ook worden ingezet in een Praktijkassessment.
Groepsgrootte: Max. 8 personen
Duur: 6 weken, 1 dagdeel p.w.

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op