Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is de betekenis van afstand tot de arbeidsmarkt?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Particibaan geeft nader uitleg

Met afstand tot de arbeidsmarkt bedoelen we dat iemand niet of lastig in aanmerking komt voor een reguliere baan. Andere benamingen hiervoor zijn arbeidsbeperkt of arbeidsgehandicapt. Er zijn twee soorten arbeidsbeperkingen, namelijk een arbeidshandicap en psychosociale problematiek.

Wij verhogen de arbeidsparticipatie

Vaak willen mensen wel werken maar missen ze de juiste begeleiding om over obstakels heen te komen. Particibaan onderzoekt wat er mogelijk is en helpt mensen (weer) aan het werk.

 Arbeidshandicap of psychosociale oorzaak

Bij een arbeidshandicap heeft iemand een psychische, lichamelijke of zintuiglijke aandoening waardoor hij of zij geen reguliere baan kan hebben. Denk hierbij aan beperkingen als autisme, slechthorendheid, een spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom of rugklachten.

Bij psychosociale problematiek heeft iemand moeite met een reguliere baan te vinden om werk te doen vanwege psychosociale problemen. Denk hierbij aan langdurige werkloosheid, een trauma, een verleden met drugs of zware financiële problemen.

Veel werknemers met beperkte fysieke mogelijkheden hebben geen werk omdat ze gedurende langere tijd niet goed kunnen bewegen. Deze personen zijn mogelijk niet in staat om taken uit te voeren die handarbeid of zwaar tillen vereisen. Werkgevers zullen deze kandidaten vaak over het hoofd zien omdat ze niet zijn toegerust om in dezelfde hoedanigheid te werken als andere sollicitanten. Ergotherapeuten hebben echter verschillende strategieën om deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.

Er zijn een aantal programma’s die coaching en therapie bieden, evenals vervoersdiensten om mensen met mobiliteitsbeperkingen te helpen op hun werk te komen.

 Werkbeperkingen: Arbeidshandicap of mentale problematiek

De afstand tot de arbeidsmarkt is een gevolg van arbeidsbeperkingen. Werkbeperkingen zijn een voorwaarde die iemand soms verhindert zijn werk te doen. Veel mensen met een handicap kunnen niet werken vanwege hun werkbeperkingen.

Werkbeperkingen kunnen het gevolg zijn van fysieke of mentale omstandigheden of beperkingen. Er zijn veel verschillende soorten werkbeperkingen. Sommige mensen hebben moeite met het handen schudden van anderen en sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite met trappen.We worden er blij van als u weer met plezier naar uw werk gaat.

Aan de slag via Particibaan

Particibaan is een detacheringsbureau voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mensen die graag willen werken, maar dit jarenlang niet hebben gekund door bijvoorbeeld een handicap of aandoening. Wij helpen deze mensen weer aan werk.

Benieuwd wat Particibaan voor u kan betekenen?

Vragen of opmerkingen over het werken met een arbeidsbeperking?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op