Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is de participatiewet?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Als een persoon het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt hij onder de participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat deze mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Overheden schakelen zowel intern als extern job coaches en andere professionals in om meer mensen (weer) aan het werk te krijgen.

Participatiewet als vervanger van de Wwb, WSW en Wajong

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de belangrijkste bepalingen van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet arbeid en ondersteuning jongeren met een handicap (Wajong). Een deel. De Participatiewet (PW) is een sociaal vangnet voor alle 18-plussers die geen eigen inkomen kunnen verdienen. Kunt u niet werken, heeft u geen inkomen of is uw inkomen te laag om rond te komen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Doel van de Participatiewet

De Participatiewet heeft tot doel ervoor te zorgen dat meer mensen, met of zonder handicap, aan het werk kunnen bij een reguliere werkgever. De wet vormt het Alliantieakkoord tussen de PvdA en de VVD, het Sociaal Akkoord 2013 en het Akkoord in het Begrotingsakkoord 2014. In samenwerking met D66, ChristenUnie en SGP.

Werkgevers hebben afgesproken om in 2026 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid.

UWV beoordeelt welke huidige Wajongers werken. Voor de Wajongers die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden de volledige uitkering van UWV. Vanaf 2018 krijgen valide Wajongers een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%. Werkende jongeren met een handicap die zich na 1 januari 2015 melden, kunnen niet meer bij UWV terecht voor inkomensondersteuning en rekenen op de gemeente.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op