Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is detachering?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Detachering is het ‘uitlenen’ of verhuren van werknemers aan een derde partij, vaak de opdrachtgever.  Het gaat vaak om een relatief lange termijn, van minimaal enkele maanden. Hierbij gaat het om doorgaans om hoogopgeleide professionals, waar het bij uitzenden vaak om praktisch opgeleiden mensen gaat.

Detachering voordelen

Detacheringen hebben verschillende voordelen voor zowel de inlener als de gedetacheerde.

Deze aanpak is vaak een goede optie als een organisatie specialisten nodig heeft om op tijdelijke basis te werken. Stel dat u op een hoogtepunt zit, of een tijdelijk eenmalig project heeft. Dan heeft het niet altijd zin om tijd en geld te investeren in de werving en selectie van kandidaten. In dergelijke gevallen kiest het bedrijf er meestal voor om de werknemer te detacheren.

Zelf detacheren heeft ook voordelen. Veel mensen (meestal beginners, maar niet altijd) vinden het leuk om op verschillende plekken te kijken.

Het is een geweldige manier om veel van verschillende mensen te leren. U kunt beter begrijpen wat voor u werkt en wat niet. U kunt veel ervaring opdoen door tijdelijke opdrachten te doen voor verschillende opdrachtgevers.

Als u meteen aan een langdurige of zelfs vaste baan begint, weet u echt niet wat u mist. Daarom gaan veel starters detacheren. Het is voor velen ook een reden om het te blijven doen.

Verschillen tussen detacheren en uitzenden

Hoewel detachering en detachering vergelijkbaar zijn, zijn er grote verschillen. De meest voor de hand liggende overeenkomst is dat zowel detachering als uitzendarbeid flexibele arbeidsvormen zijn.

Zoals eerder vermeld, zijn detacheringen meestal voor langere tijd. Als gedetacheerde werknemer kunt u een tijdelijk contract krijgen. Dit kan later worden omgezet in een eeuwigdurend contract (voor onbepaalde tijd).

Detacheringen worden vaak gebruikt voor kortere projecten, zoals een maand of twee. Ook hebben gedetacheerde werknemers doorgaans meer rechten dan (initiële) werknemers die via een uitzendbureau werken.

Voorbeeld: Een uitzendkracht startte een project dat in principe drie maanden zou duren, maar een maand later abrupt werd opgezegd. De uitzendkrachten hebben dan geen werk meer: ​​het contract duurt even lang als het project, ook als het project vroegtijdig eindigt.

In geval van detachering blijft het contract van de gedetacheerde geldig. Gedetacheerden blijven doorbetaald, ook als een plaatsing drie maanden geleden abrupt is gestopt. Het detacheringsbureau zoekt zo spoedig mogelijk een passende vervangende baan voor de gedetacheerde.

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op