Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is jobcoaching?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Tijdens jobcoaching wordt iemand met een langdurige ziekte begeleidt op de werkvloer. Dit kan een externe of interne jobcoach zijn.

Wat doet een loopbaancoach?

Jobcoaches bieden methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking op professionele basis, met als doel het vinden en behouden van een baan op de formele arbeidsmarkt. Arbeidsongeschiktheid kan van verschillende aard zijn: psychisch, sociaal, spiritueel en/of fysiek. Een jobcoach ondersteunt cliënten bij het uitvoeren van uiteenlopende activiteiten: cliënten helpen antwoorden te vinden op hun problemen, leren benutten van de mogelijkheden die cliënt en omgeving bieden, optimaliseren van de zelfredzaamheid van cliënten bij het uitoefenen van hun werk, aanleren van (werk)handelingen en het ontwikkelen van (functie)specifieke kennis en vaardigheden etc. Indien nodig stemmen jobcoaches af met ondersteunende sociale netwerken. Met zijn steun heeft de jobcoach hard gewerkt om de resterende ondersteuningsbehoeften van de cliënt door de werkgever te laten overnemen.

Daarom begeleidt een jobcoach mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgever en/of directe collega’s op het werk om de juiste omstandigheden op de werkvloer te creëren. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in overleg met de opdrachtgever contact met sociale netwerken en eventuele andere door de opdrachtgever gevraagde professionals. Voor werkgevers wordt de jobcoach steeds meer een strategische partner, naast coaching heeft hij ook een adviserende rol naar de werkgever toe. Hij adviseert werkgevers over wet- en regelgeving en is een sparringpartner bij het scheppen van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsrelatie en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Wat is het verschil tussen een jobcoach en een loopbaancoach?

De termen loopbaancoach en jobcoach worden vaak door elkaar gebruikt. Ik hoor zelfs de term ‘jobcoach’ soms, maar zelden. Loopbaancoaches zijn officieel mensen die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan. Het kan ook iemand zijn die daadwerkelijk op de werkvloer kijkt hoe iemand zijn werk optimaliseert. Jobcoaches werken vaak voor UWV, re-integratiebureaus of leerwerkbedrijven.

Werken als loopbaancoach is anders. Loopbaancoaches helpen u als coach antwoorden te vinden op uw eigen vragen. Vragen als; wie ben ik en wat past op dit moment bij mij? Van welk werk krijg ik mijn energie? Ik ben mijn huidige baan zat, wat moet ik nu doen? Ik heb veel ideeën, maar welke richting is nu nuttig?

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op