Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is jobcreation?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Jobcreation, ook bekend als functiecreatie of job carving, betreft de werkzaamheden die nodig zijn om meer werkgelegenheid te creëren binnen de bestaande organisatie.

Functiecreatie

Het creëren van banen is een nieuw vakgebied. Er zijn kwaliteitsverschillen. U kunt bijvoorbeeld referenties opvragen bij collega’s die hier al mee bezig zijn. SBCM en UWV zijn twee belangrijke aspecten van bedrijfsanalyse die vaak gratis kunnen worden uitgevoerd.

Synoniemen en homoniemen van jobcreation

Verschillende termen worden door elkaar heen gebruik, al verschillen ze wel enigszins van elkaar:

Job Carving: Jobcarving omvat het opbreken van bestaande functies om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een handicap. Niet alleen zij hebben er baat bij, maar ook uw bedrijf. Het draagt ​​bij aan een grotere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Job design: Job design kan leiden tot een hogere productiviteit, dienstverlening en winstgevendheid door een hoger percentage van de tijd van de geschoolde werknemer te gebruiken voor de taken die zijn professionele vaardigheden vereisen. Dit kan de organisatie en het individu op vele manieren ten goede komen, doordat wordt gewerkt met de sterke punten van het individu en de behoeften van de organisatie. Andere voordelen zijn een grotere flexibiliteit, bijvoorbeeld een baan voor een paar uur per dag of voor één of twee dagen, naar gelang van de behoeften van de organisatie en van de werknemer.

IHW: Inclusief redesign workflow, uitgevoerd door UWV. Hiermee krijgt u inzicht in de taken die Wajongers kunnen uitvoeren. De doelgroep waarvoor banen worden gecreëerd is dan ook groot, wat de duurzaamheid van de functievervulling garandeert. Dit wordt ook wel bedrijfsadvies en/of bedrijfsanalyse genoemd.

Jobcreatie: Herstructureer bedrijfsprocessen en verdeel taken om hoger opgeleide mensen beter in te zetten voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Bedrijven creëren banen met als doel medewerkers efficiënter in te zetten. Goedkoper waar het kan, niet ten koste van de productie en een hoger rendement als het kan. De doelgroep voor jobcreatie is groot, wat de duurzaamheid van de jobvervulling garandeert.

Bij jobcreation (baancreatie) worden er bedrijfsprocessen anders ingericht en taken afgesplitst. Hierdoor kan personeel (beter) worden ingezet voor hun werk. De eenvoudige taken worden samengevoegd, zodat er geschikte functies zijn voor mensen met een (arbeids)beperking zijn.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op