Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is SROI?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Iedereen die langer dan drie maanden uit het gewone arbeidsproces is, valt onder de doelgroep voor SROI. Inwoners die niet aan het werk kunnen komen en daarom een uitkering ontvangen vallen onder de doelgroep voor SROI. Onder deze groep zit een veelvoud aan ervaring en kwaliteiten.

Het idee achter Social Return on Investment (SROI)

Social return is gericht op personen om met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit zijn onder andere personen die zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen.

Organisaties gericht op social return richten zich op het aanbieden van banen en/of werkervaring aan mensen uit social return doelgroepen, zoals herintreders, mensen in de Wajong of langdurig werklozen, maar ook 50+ en BBL en BOL studenten.

Social Return on Investment (SROI) is een maatstaf voor de (extra) maatschappelijke waarde die een investering genereert. Bedrijven kunnen zelf SROI-eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat. Bedrijven kunnen ook SROI-verplichtingen opgelegd krijgen, bijvoorbeeld wanneer ze een bod winnen bij een aanbestedingstraject. Dit betekent dat een bepaald percentage van het loon (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In toenemende mate worden andere vormen toegestaan, zoals het kopen van producten uit beschutte werkplaatsen of het geven van trainingen om de werkgelegenheid te vergroten.

Hoe voldoet u aan de eisen van social return (SROI)?

Er zijn meerdere manieren om de vereisten voor sociaal rendement in te vullen en te berekenen. De aanbestedende dienst kan hiervoor in de richtlijnen een nader kader geven.

Een veelgebruikte methode is de bouwblokkenmethode. Aan de inspanning van elke doelgroep wordt een bepaalde vaste waarde toegekend. Hulpverleners helpen bij het vinden van werk, voltijd uitkeringen (bijvoorbeeld) € 35.000 voor een jaar, leerbanen voor beroepsopleidingen (BOL)-trajecten (bijvoorbeeld) € 5.000. Als u eenmaal weet hoeveel social return u dient te gebruiken, kunt u aan de hand van de blokken berekenen welke middelen het beste gebruikt kunnen worden.

In de bouwblokkenmethode is er ook ruimte voor andere invullingen, zoals sociale activiteiten of sociale sourcing in beschutte werkplaatsen. De bijdrage aan de sociaal rendementseis wordt dan apart berekend op basis van het (vaste) tarief/per dag/dagdeel/uur. Het door de werkplaats gefactureerde bedrag.

 

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op