Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Werk uitbesteden: Hoe gaat het in zijn werk?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Er is sprake van uitbesteding van werkzaamheden als de werkgever ervoor kiest om werkzaamheden door een externe partij uit te laten voeren.

Werk uitbesteden of delegeren verwijst naar de overdracht van de verantwoordelijkheid voor specifieke taken van de ene persoon aan de andere.

Vanuit managementperspectief is er sprake van delegatie wanneer een manager specifieke taken toewijst aan zijn werknemers of een externe partij. Laatstgenoemde noemen we uitbesteden. Door die taken te delegeren, maken managers tijd vrij om zich te concentreren op activiteiten met een hogere waarde, terwijl ze hun werknemers ook betrokken houden met een grotere autonomie.

Wat besteden bedrijven uit?

Ondernemingen kunnen tegenwoordig een aantal taken of diensten uitbesteden. Zij besteden vaak informatietechnologiediensten uit, met inbegrip van programmering en applicatieontwikkeling, alsmede technische ondersteuning. Zij besteden vaak klantendiensten en call service-functies uit. Zij kunnen ook andere soorten werkzaamheden uitbesteden, zoals productieprocessen, taken van personeelszaken en financiële functies zoals boekhouding en loonadministratie. Bedrijven kunnen hele divisies uitbesteden, zoals hun hele IT-afdeling, of alleen delen van een bepaalde afdeling.

Zo werkt outsourcing / uitbesteding

Als een bedrijf verantwoordelijkheden effectief wil uitbesteden, is het belangrijk om zich evenzeer op het zakelijke partnerschap als op de logistiek te richten. Outsourcing gaat meer over het beheren van relaties dan over afspraken over serviceniveaus, en is een partnerschap, geen inkoopproject. Het onderhouden en veiligstellen van een vertrouwensrelatie is essentieel bij outsourcinginspanningen en is complexer dan het vaststellen van serviceniveaus en relaties.

Sommige deskundigen bevelen aan extra nadruk te leggen op de exitclausule van een dienstencontract. Het is voor bedrijven belangrijk te weten wanneer de contractuele overeenkomst onvermijdelijk afloopt en ervoor te zorgen dat de betrokken partijen hun verplichtingen nakomen en in de buurt blijven tot het contract afloopt.

Redenen voor het outsourcen van werkzaamheden

Ondernemingen besteden vaak uit om hun kosten te verlagen, hun efficiëntie te verbeteren en hun snelheid te verhogen. Ondernemingen die besluiten uit te besteden, vertrouwen op de deskundigheid van de derde partij bij het uitvoeren van de uitbestede taken om dergelijke voordelen te behalen. Het onderliggende principe is dat de externe dienstverlener, omdat hij zich op die specifieke taak concentreert, in staat is die beter, sneller en goedkoper uit te voeren dan het inhurende bedrijf.

Gezien deze voordelen besluiten ondernemingen vaak om ondersteunende functies binnen hun bedrijf uit te besteden, zodat zij hun middelen meer specifiek kunnen richten op hun kerncompetenties, waardoor zij concurrentievoordelen op de markt kunnen behalen.

Sommige ondernemingen besluiten echter om andere redenen tot outsourcing over te gaan.

Zij besteden bijvoorbeeld uit omdat zij niet in staat zijn intern voltijdse werknemers in dienst te nemen met de gespecialiseerde vaardigheden en ervaring die nodig zijn om bepaalde taken uit te voeren.

Soms kiezen bedrijven voor uitbesteding als een manier om het voldoen aan wettelijke vereisten of verplichtingen af te schuiven op de externe leverancier.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op