Particibaan geeft nader uitleg

Als een werknemer arbeidsongeschikt, ziek of langdurig afwezig is, moet u als werkgever samen met uw werknemer werken aan re-integratie. Het doel is om uw medewerkers zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen, dit heet re-integratie.

Voorkom dat uw werknemer niet meer gaat werken

Naarmate iemand langer ziekgemeld is, zal het waarschijnlijk moeilijker zijn om weer aan het werk te gaan. De kans dat ze terugkomen, kan afnemen naarmate ze langer wegblijven. Het is belangrijk om met hen in contact te blijven en hen tijdens hun afwezigheid op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat ze niet het contact met de rest van het bedrijf verliezen.

Re-integratiebeleid

Met een re-integratiebeleid begeleidt u zieke of overwerkte medewerkers sneller terug naar de werkvloer. Re-integratie is het proces van terugkeer naar het werk na een langdurige handicap, waaronder geestelijke gezondheid en ziekte. Re-integratie is moeilijk, omdat de werknemer moet omgaan met de fysieke en emotionele uitdagingen van terugkeer.

Geestelijke gezondheidsproblemen zitten niet alleen ‘in je hoofd’. Geestelijke gezondheid kan uiterst slopend zijn en leidt vaak tot onvermogen om op de werkplek te functioneren.

Re-integratie is een moeilijk proces voor alle betrokkenen. De werkgever moet een manier vinden om de werknemer terug naar het werk te halen en te voorkomen dat hij of zij weer uitvalt.

Succesvolle re-integratie naar werk

Er zijn veel factoren die bijdragen aan een succesvolle re-integratie naar het werk na een traumatische gebeurtenis. Een van de belangrijkste is de timing. Het is cruciaal dat werkgever en werknemer samenwerken om te bepalen wanneer zij denken dat de werknemer zich klaar zal voelen om weer aan het werk te gaan. De werkgever moet zijn best doen om tegemoet te komen aan de behoeften van een werknemer, zoals minder uren, gewijzigde taken en meer vrije tijd voor vergaderingen met een hulpverlener / coach.

Particibaan helpt personen met een arbeidsbeperking aan een baan.
Particibaan haalt als het ware alle drempels voor arbeidsbeperkten weg, zodat zij weer aan de slag kunnen bij een werkgever die bij hen past.

Vakkundige hulp bij re-integratie van werknemer(s)

Particibaan is in dezen intermediair tussen werkgevers, werknemers en betrokken instanties. We slaan een brug tussen de thuiszittende werknemer en werkgever. Met de juiste coaching en aanpassing van de werkomstandigheden kunnen de meeste zieke of overwerkte werknemers weer terug aan de slag bij hun werkgever.

We worden er blij van als u weer met plezier naar uw werk gaat.

Aan de slag via Particibaan

Particibaan helpt mensen te re-integreren. Particibaan haalt als het ware alle drempels voor deze personen weg, zodat zij weer aan de slag kunnen bij hun huidige werkgever.

Anderzijds helpt Particibaan werkgevers maatschappelijk verantwoord ondernemen en bemiddeld Particibaan tussen werkgevers en werknemers. Het voordeel van Particibaan als intermediair is dat zij alle werkgeversrisico’s draagt en medewerkers al kan laten participeren vanaf een tarief van €9,95 per uur.

Benieuwd wat Particibaan voor u kan betekenen?

Logo van Particibaan

Vragen of opmerkingen over het werken met een arbeidsbeperking?

Neem contact op met Particibaan.

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ambassadeurs van Particibaan aan het woord

  ”Ik heb een technische achtergrond en ben in het verleden o.a. automonteur geweest. Ondanks alle inspanningen vond ik niet die uitdaging die ik zocht in mijn werk, maar die heb ik nu wel gevonden”.
  Dennis Facilitair Medewerker
  ”Zelfs in het verleden heb ik niet zo’n goede match gehad met een werkgever. Ik ben Jaouad van Particibaan dan ook erg dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden”.
  Henk Financieel administratief medewerker