Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

IVA uitkering

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Wat houdt de IVA-uitkering in en wanneer heeft u recht op een IVA-uitkering? Particibaan geeft antwoord op vele vragen over de IVA-uitkering.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

In Nederland kennen we de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA is op haar beurt weer onderverdeeld in twee verschillende uitkeringen namelijk de WGA uitkering en de IVA-uitkering. U komt in aanmerking voor de WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) als u 2 jaar of langer ziek bent, maar in de toekomst wel weer zult kunnen werken.

Wat is een IVA-uitkering

Een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer in staat zijn om te werken en er nauwelijks kans is op herstel. De kans dat mensen met een IVA-uitkering weer (betaald) aan de slag gaan is namelijk klein.

Met een IVA-uitkering hebben arbeidsongeschikten toch financiële zekerheid. De IVA-uitkering bedraagt altijd minstens 75% van het WIA maandloon. Wanneer een IVA-uitkeringsgerechtigde kans ziet toch werkzaamheden te verrichten, dan kunnen u deze inkomsten geheel of gedeeltelijk worden behouden. Echter, belangrijk om te weten is dat mensen met een IVA-uitkering wel mogen werken, maar dat eventuele herkeuring door het UVW mogelijk plaats zal vinden. Wanneer blijkt dat de persoon in kwestie voor minimaal 35% aan de slag kan gaan, dan zal de IVA-uitkering plaats maken voor de WGA-regeling.

Inkomsten die geen invloed hebben op een IVA-uitkering

Er zijn verschillende inkomsten die geen invloed hebben op de hoogte van de IVA-uitkering. Denk hierbij aan het inkomen van de eventuele partner, het vermogen of spaargeld, inkomsten uit een erfenis of alimentatie. Ook de huurtoeslag, zorgtoeslag een andere toeslagen van de belastingdienst zijn niet van invloed op de hoogte van de IVA-uitkering. Wanneer de situatie van een persoon met een IVA-uitkering niet verandert, dan krijgt een IVA-uitkeringsgerechtigde de uitkering tot deze de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.Een IVA-uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer in staat zijn om te werken

IVA-uitkering en werken

Een IVA-uitkering gerechtigde is soms toch in staat om werkzaamheden te verrichten. Het kan dan gaan om vrijwilligerswerk of betaald werk. Inkomsten uit deze werkzaamheden zijn vrijgesteld tot een bepaalde hoogte. De bedragen die in 2017 gelden, zijn voor vrijwilligerswerk maximaal €150 per maand of €1500 per jaar. Zijn de verdiensten uit vrijwilligerswerk hoger dan de genoemde bedragen, dan wordt het meerdere ingehouden op IVA-uitkering.

Gaat iemand met een IVA-uitkering betaald aan de slag, dan mag deze tot de leeftijd van 23 jaar niet meer dan €2,50 per uur verdienen en mensen van 23 jaar en ouder maximaal €4,50 per uur. Is er zicht op dat de IVA-uitkeringsgerechtigde misschien toch weer aan het werk kan, dan kan de IVA-uitkering (zoals eerder beschreven) omgezet worden in een WGA uitkering.Met een IVA-uitkering hebben arbeidsongeschikten toch financiële zekerheid.

Bemiddeling door Particibaan

Particibaan bemiddelt tussen werknemer en werkgever als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een IVA-uitkering die toch in staat zijn werkzaamheden te verrichten, al gaat het maar om enkele uren per week, kunnen wij in dienst nemen en detacheren wij bij bedrijven of bij de overheid.

Meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot de IVA-uitkering, andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of over de Participatiewet? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij tot duurzaam ondernemen? Wij bemiddelen graag tussen werkgever, werknemer en betrokken instanties!

Vragen of opmerkingen over de IVA-uitkering?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op