Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wat is een WIA-uitkering?

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

WIA-uitkering

Een WIA-uitkering is een uitkering bedoeld voor mensen die door ziekte minder of niet in staat zijn te werken. Voluit betekent WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Soms kan een WIA gerechtigde aan de slag als arbeidsbeperkte werknemer hetgeen voor zowel de WIA-uitkering gerechtigde als de werkgever voordelen met zich meebrengt. Bedrijven die een WIA-werknemer in dienst nemen, hebben recht op bepaalde subsidies én voldoen op deze manier aan verplichtingen volgens de Participatiewet.

WGA-uitkering & IVA-uitkering

Een WIA-uitkering bestaat uit twee verschillende soorten uitkeringen: de WGA uitkering en de IVA-uitkering. De WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor mensen die 2 jaar of langer ziek zijn, maar in de toekomst weer in staat zullen zijn te gaan werken. De IVA uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is bedoeld voor mensen die in toekomst niet of nauwelijks in staat zijn te gaan werken en er maar een zeer kleine kans is op herstel van ziekte of een ongeval. Beide uitkeringen zijn bedoeld om het inkomen op peil te houden en mensen in staat te stellen een normaal leven te leiden ondanks ziekte of handicap.

Voorwaarden WIA-uitkering

Als u ziek wordt, dan betaalt uw werkgever gedurende 2 jaar (104 weken) uw loon door. Als u na deze periode nog ziek bent, dan heeft u recht op een WIA-uitkering. Het is belangrijk een WIA-uitkering tijdig aan te vragen, omdat de procedure enige tijd in beslag neemt. U kunt het beste uiterlijk na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekteverlof een aanvraag voor een WIA-uitkering indienen. De wijze van aanvragen van de WIA-uitkering is afhankelijk van de vraag of u tijdens de aanvraag een werkgever heeft of niet.

Soms is het mogelijk om een vervroegde WIA-uitkering aan te vragen. Dit is het geval als u door bijvoorbeeld een ernstige ziekte of een ongeval waarschijnlijk in de toekomst niet meer aan het werk zult kunnen. Soms is het dan nog wel mogelijk als WIA-werknemer aan de slag te gaan.Soms is het mogelijk om een vervroegde WIA-uitkering aan te vragen.

Opnieuw een WIA-uitkering aanvragen

Gewoonlijk krijgt u na ongeveer 2 jaar ziekteverlof een WIA-uitkering en tot die tijd heeft uw werkgever uw loon doorbetaald of heeft u een ziektewetuitkering ontvangen. De wachttijd van 2 jaar voordat u in aanmerking komt voor de WIA-uitkering geldt niet in alle gevallen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u vanuit een WIA-uitkering weer aan het werk bent gegaan, maar dat uw gezondheid door dezelfde oorzaak weer is verslechterd. In dit geval geldt de wachttijd van twee jaar niet. Ook als uw gezondheid slechter is geworden (door dezelfde oorzaak) en uw aanvraag WIA-uitkering minder dan 5 jaar geleden is afgewezen, geldt de wachttijd van 2 jaar niet.De wachttijd van 2 jaar voordat u in aanmerking komt voor de WIA-uitkering geldt niet in alle gevallen.

Particibaan en arbeidsgehandicapt

Van werkgevers met meer dan 25 werknemers wordt verwacht dat zij een werkplek bieden aan één of meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Particibaan helpt werkgevers enerzijds met het vinden van geschikte werknemers met een arbeidsbeperking en helpt op deze manier ondernemers maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het voordeel van Particibaan is dat zij als intermediair alle werkgevers voor u draagt.

Anderzijds gaan wij voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op zoek naar geschikte werkgevers. Feitelijk brengen wij dus vraag en aanbod bij elkaar!

Neem gerust contact op met Particibaan voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

Vragen of opmerkingen over de WIA-uitkering?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op