Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

SROI Aanbesteding

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Wat is een SROI Aanbesteding

Een aanbesteding is het aanvragen van offertes voor een bepaalde dienst of een bepaald werk. Een bekend voorbeeld van een aanbesteding is het aanvragen van offertes door een projectontwikkelaar voor de bouw van een aantal woningen. Ook de overheid zet opdrachten in de markt door middel van aanbestedingen en is hiertoe zelfs verplicht. Sinds 2011 neemt de overheid bij een aanbesteding SROI als voorwaarde op.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

SROI is de afkorting van Social Return On Investment en houdt in dat er uit een investering (aanbesteding) extra sociale en maatschappelijk waarde voortvloeit. Deze verplichting houdt in dat minimaal 5% van de loonsom moet worden geïnvesteerd in het bieden van werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer over de SROI aanbesteding

De financiële en maatschappelijke voordelen van een SROI aanbesteding betreffen zowel de werkgever als de werknemer en de overheid. De grootste last ligt in het zoeken en vinden van de juiste kandidaten voor het werk. Deze selectie kan worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf hetgeen uiteraard wel kosten met zich meebrengt maar ook veel oplevert. Immers, het bedrijf dat de juiste mensen levert, weet precies welke mensen op welke plekken passen, wat zij wel en niet kunnen. Het bedrijf dat de aanbesteding heeft gewonnen bespaart zich hiermee veel moeite en tijd en de kosten verdienen zich direct terug.

Doel is om kandidaten volwaardig en met een toegevoegde waarde te laten participeren binnen een project. Dit kunnen zowel geschoolde als ongeschoolde uitkeringsgerechtigden zijn die graag willen integreren en re-integreren op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd kunnen bedrijven op deze manier voldoen aan hun SROI-verplichting en aan de Participatiewet.

Regels aanbesteding SROI

Uiteraard zijn er ook regels ten aanzien van de SROI aanbesteding. Zo moeten de voorwaarden verband houden met de opdracht en zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken. Ook moeten de bijzondere voorwaarden SROI in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht (gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit).

Het kan soms lastig zijn om invulling te geven aan de SROI-eis, bijvoorbeeld als het om zeer specialistische diensten gaat zoals ingenieursdiensten. Ook wil een SROI aanbesteder soms de eisen beperken tot inzet van eigen inwoners uit de regio. Dit kan op gespannen voet staan met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie.Doel is om kandidaten volwaardig en met een toegevoegde waarde te laten participeren binnen een project.

SROI aanbesteding en Wet Banenafspraak

De SROI aanbesteding moet niet worden verward met de Wet Banenafspraak. De banenafspraak geldt niet alleen bij een aanbesteding maar geldt voor elk bedrijf van 25 werknemers en meer. Natuurlijk kan het -tijdelijk- in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt wel een opstap zijn naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op die manier kan een SROI aanbesteding voor een werkgever een mogelijkheid zijn geschikte mensen te vinden voor het invullen van een werkplek in verband met de Wet Banenafspraak.

Particibaan als intermediair

Particibaan helpt personen met een arbeidsbeperking met het vinden van een geschikte werkgever die op haar beurt graag maatschappelijk wenst te ondernemen. Wij zijn continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgevingen en voorzien werkgevers graag van gericht advies. Bent u benieuwd welke mogelijkheden Particibaan u als werkgever kan bieden? Bel direct met één van onze medewerkers.

Vragen of opmerkingen over een SROI aanbesteding?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op