Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wajong en werken

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

Wajong is een uitkering voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die niet of alleen gedeeltelijk in staat zijn om te werken. Wajong betekent voluit Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het betreft een inkomensvoorzieningen voor jongeren die op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. Kandidaten met een handicap die onder de gemeente vallen, zijn opgenomen in het doelgroepregister. Deze kandidaten krijgen vanaf hun 18e jaar een participatie-uitkering.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Wajong is weliswaar een uitkering, maar het is ook een opstap naar werk. Natuurlijk zijn er jonge uitkeringsgerechtigden die nu en ook in de toekomst niet in staat zijn om te gaan werken. Hun beperking of handicap is dusdanig ernstig dat werken niet mogelijk is, ook niet als extra voorzieningen worden getroffen.

Wajong en werken?

Veel jonggehandicapten zijn echter wel in staat om te werken. Zij kunnen bijvoorbeeld werken als extra voorzieningen worden getroffen of als zij hulp krijgen bij het vinden van een geschikte baan. Het kan ook zijn dat een doelgroep-kandidaat wel kan werken, maar niet het minimumloon kan verdienen. Of de jonggehandicapte kan alleen gedeeltelijk werken, bijvoorbeeld enkele uren per dag of enkele dagen per week.

Wajong en werken wordt geregeld via het UWV. Op de website van het UWV kunt u heel veel informatie vinden over deze doelgroep-kandidaten die willen werken. De regelgeving omtrent Wajong is niet eenvoudig, maar op de website van het UWV kunt u stapsgewijs uw eigen situatie in kaart brengen en op die manier nagaan welke voorwaarden en mogelijkheden op u van toepassing zijn.

Drie soorten ondersteuning en Wajong

Binnen de Wajong zijn er drie mogelijkheden voor ondersteuning. De eerste mogelijkheid betreft de indicatie banenafspraak. Voldoet u aan de voorwaarden van de indicatie banenafspraak dan komt u in aanmerking voor een baan uit deze banenafspraak. Het gaat hier om jonggehandicapten die door de gemeente naar werk worden begeleid of een studie volgen en wel kunnen werken maar door ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen.

De tweede mogelijkheid gaat om het advies indicatie beschut werk. Hier betreft het jongeren die door de gemeente naar werk worden begeleid of een uitkering krijgen van het UWV. Zij kunnen wel werken, maar alleen met een bepaalde vorm van ondersteuning die een gewone werkgever hen niet kan bieden ook niet met hulp van de gemeente of van het UWV.

De derde mogelijkheid is de groep jonggehandicapten die in de toekomst ook niet zal kunnen werken. Zij krijgen een Wajong uitkering van het UWV.Veel jonggehandicapten zijn echter wel in staat om te werken.

Drie soorten Wajong-uitkeringen

Door de veranderde wetgeving van de laatste jaren bestaan er momenteel drie verschillende Wajong-uitkeringen. Het gaat om de zogenaamde oude Wajong: uitkeringen die voor 2010 zijn aangevraagd. De tweede groep kandidaten betreft jongeren die een Wajong hebben aangevraagd tussen 1-1-2010 en 1-1-2015 en de derde groep betreft jongeren die een Wajong hebben aangevraagd vanaf 1-1-2015. Op de website van het UWV is precies te zien wat de gevolgen zijn voor de verschillende perioden. Vanaf 1 januari 2015 is namelijk de Participatiewet van kracht gegaan.

Particibaan helpt doelgroep-kandidaten aan een baan

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet en die bevordert het deelnemen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. Niet hetgeen men niet kan staat centraal, maar er wordt gefocust op wat men juist wél kan. Dit is precies hetgeen waar Particibaan voor staat. Wij helpen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leuke, passende en geschikte baan. Benieuwd wat wij voor doelgroep-kandidaten kunnen betekenen? Neem gemakkelijk contact met ons op!

Vragen of opmerkingen over de Wajong?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op