Arbeidsbeperking en werken

Met een arbeidsbeperking wordt bedoeld dat iemand door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen van een baan of het verrichten van arbeid. Het hebben van een arbeidsbeperking hoeft nog niet te betekenen dat deze persoon niet aan het werk kan of slechts gedeeltelijk aan het werk kan.

Mensen met een arbeidsbeperking die wel in staat zijn enige arbeid te verrichten hebben recht op een WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Mensen met een arbeidsbeperking die niet (meer) in staat zijn te werken hebben recht op een IVA uitkering (Inkomstenvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Beide uitkeringen behoren tot de zogenaamde WIA-uitkeringen.

Soorten arbeidsbeperkingen

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten arbeidsbeperkingen. De overheid doet er veel aan om arbeidsgehandicapten, zoals mensen met een arbeidsbeperking ook wel worden genoemd, weer aan een ‘gewone’ baan te helpen. Het is lang niet altijd nodig dat voor mensen met een arbeidsbeperking allerlei aparte voorzieningen worden getroffen. Soms is het alleen moeilijk een geschikte baan te vinden voor een arbeidsbeperkte, in andere gevallen is meer hulp nodig of zijn meerdere voorzieningen nodig.

Werken met een arbeidsbeperking.
Particibaan helpt mensen met een arbeidsbeperking aan een passende baan.

Wanneer heb je een arbeidsbeperking

Het hebben van een arbeidsbeperking omvat een breed begrip. Zo kan er een zintuigelijk of lichamelijk probleem zijn: slechthorend of slechtziend zijn bijvoorbeeld. Mensen met een nierziekte kunnen vaak geen volledige baan hebben, omdat zij enkele dagen per week moeten dialyseren. Andere lichamelijk gehandicapten kunnen gewoon aan het werk maar hebben een extra voorziening nodig zoals een gehandicaptentoilet, omdat zij in een rolstoel zitten. Er kan ook sprake zijn van een psychische of verstandelijke handicap. Vaak is het voor deze groep arbeidsgehandicapten lastiger om een geschikte baan te vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld werkplekken ‘beschut werken’.

De overheid doet er veel aan om arbeidsgehandicapten, zoals mensen met een arbeidsbeperking ook wel worden genoemd, weer aan een ‘gewone’ baan te helpen.

Aan het werk met een arbeidsbeperking

De overheid heeft allerlei maatregelen getroffen om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen. Bedrijven hebben recht op bepaalde subsidies en kunnen worden geholpen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn om een arbeidsbeperkte in dienst te nemen. De Participatiewet verplicht bedrijven vanaf een bepaalde grootte (25 medewerkers) een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen wat in principe gezien wordt als maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen. Maatschappelijk ondernemen wordt vanuit de overheid bemoedigd en ook de Wet Banenafspraak vormt een belangrijk onderdeel van het beleid meer arbeidsbeperkten aan het werk te helpen. Het is voor arbeidsbeperkten vaak heel goed mogelijk om mee te draaien in de maatschappij. Zo kan een slechtziende persoon soms goed aan het werk als telefonist en een slechthorend persoon kan veelal zonder problemen administratieve werkzaamheden verrichten.

Mogelijkheden via Particibaan

Particibaan helpt werkgevers maatschappelijk verantwoord ondernemen door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren voor een tarief vanaf €9,95 per uur. Medewerkers worden door Particibaan getraind door ervaren begeleiders, zodat zij zich blijven ontwikkelen en goed kunnen meedraaien in teams.

Daarnaast gaat Particibaan voor personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (door bijvoorbeeld een arbeidsbeperking) op zoek naar een geschikte werkgever die een passende arbeidsplaats kan bieden. Meer weten over de mogelijkheden die Particibaan u kan bieden? Neem dan contact op voor meer informatie!

Logo van Particibaan

Meer informatie over werken met een arbeidsbeperking?

Neem contact op met Particibaan.

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ambassadeurs van Particibaan aan het woord

  ”Ik heb een technische achtergrond en ben in het verleden o.a. automonteur geweest. Ondanks alle inspanningen vond ik niet die uitdaging die ik zocht in mijn werk, maar die heb ik nu wel gevonden”.
  Dennis Facilitair Medewerker
  ”Zelfs in het verleden heb ik niet zo’n goede match gehad met een werkgever. Ik ben Jaouad van Particibaan dan ook erg dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden”.
  Henk Financieel administratief medewerker