Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

SROI doelgroep

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

SROI

De SROI: Social Return on investment maakt deel uit van aanbestedingen door de overheid, meestal gemeentes. Het betekent dat de investeringen die de overheid doet ook een concrete sociale winst opleveren, naast het gewone rendement. De SROI doelgroep bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals jongeren met weinig opleiding, gedeeltelijk arbeidsongeschikten of mensen met een uitkering die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

In veel gevallen bestaat voor werkgevers een verplichting tot het verschaffen van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet. Indien u als werkgever voldoet aan uw verplichting volgens de Participatiewet en (al dan niet tijdelijk) mensen in dienst neemt uit de SROI doelgroep dan heeft dat voor u als werkgever ook voordelen.

Wie behoren tot de SROI doelgroep

De doelgroep SROI is een ruime doelgroep en bestaat onder andere uit langdurig werkzoekenden, jonge werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Deze groep mensen kan worden ingezet op werk maar ook op leerbanen, stages of opleidingen. De SROI doelgroep bestaat verder uit personen die in aanmerking komen voor de loonkostensubsidie en mensen die vallen onder de Participatiewet.

Langdurige werkzoekenden

Onder langdurig werkzoekenden wordt verstaan mensen die langer dan 6 maanden staan ingeschreven als werkzoekende. Onder jonge werklozen vallen jongeren van 18 tot 27 jaar. Onder mensen met een arbeidsbeperking wordt verstaan

  • Mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening
  • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ)

Onder de SROI doelgroep vallen verder ook BBL-leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) en jongeren met een bindend studieadvies. Soms is sprake van een prioritaire doelgroep en dan betreft het meestal mensen die al langere tijd in de bijstand zitten. Biedt u deze mensen een (vaste) baan, dan levert u dit bij gemeenten vaak extra punten op bij de aanbesteding.De SROI doelgroep bestaat verder uit personen die in aanmerking komen voor de loonkostensubsidie en mensen die vallen onder de Participatiewet.

Voordelen voor de werkgever

Het in dienst nemen van mensen uit de SROI doelgroep wordt soms gezien als een last, iets dat alleen maar kosten en moeite met zich meebrengt. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. U kunt als werkgever gebruik maken van tal van regelingen en voorzieningen waardoor u geen extra kosten maakt voor een werknemer uit de SROI doelgroep.

Als u een BOL/BBL plaats biedt bijvoorbeeld, kunnen de opleidingskosten en de loonkosten, conform de cao-afspraken in mindering worden gebracht op het te besteden SROI-bedrag. Werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden. In dat geval wordt voor een afgesproken periode de uitkering doorbetaald zodat de persoon uit de SROI doelgroep werkervaring kan opdoen. Neemt u iemand in dienst waarvoor de werkplek moet worden aangepast of andere voorzieningen nodig zijn, dan kunt u meestal een beroep doen op ondersteuning via het UWV.U kunt als werkgever gebruik maken van tal van regelingen en voorzieningen.

Particibaan helpt u verder

Particibaan adviseert graag u op het gebied van het in dienst nemen van personen die tot de SROI doelgroep behoren. Wij zijn namelijk continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgevingen en kunnen medewerkers al laten participeren tegen een tarief vanaf €9,95. Bent u als werkgever benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem gemakkelijk contact met ons op via het contactformulier of bel!

Vragen of opmerkingen over de SROI doelgroep?

Neem contact op met Particibaan.

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op