Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

WIA-werknemer

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

WIA

Heeft u als werkgever een WIA-werknemer in dienst of bent u van plan een WIA-werknemer aan te nemen, dan brengt dat rechten en plichten met zich mee. Is uw werknemer ziek geworden en vraagt deze na 2 jaar een WIA-uitkering aan, dan wordt door een arts en een arbeidsdeskundige beoordeeld wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. Hoeveel procent van het oude loon kan de WIA-werknemer nog verdienen? Is dat 65% of meer dan kan de zieke werknemer geen WIA-uitkering krijgen.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Kan een WIA-werknemer bijvoorbeeld nog 50% van zijn oude loon verdienen, dan is hij of zij voor 50% arbeidsongeschikt. De arbeidsdeskundige bekijkt welk type werk een WIA-werknemer nog kan verrichten en wat hij of zij daarmee kan verdienen.

Een WIA-werknemer in dienst hebben of nemen

U kunt als dat nodig is, bij het UWV subsidie aanvragen voor aanpassingen van de werkplek van een WIA-werknemer. Ook is het in sommige gevallen mogelijk een ziektewetuitkering aan te vragen bij het UWV (bekijk alle soorten uitkeringen in Nederland) in het geval de WIA-werknemer ziek wordt.

Ook de werknemer zélf kan ondersteuning krijgen via het UWV. Hij of zij kan bijvoorbeeld een vergoeding voor aanpassingen aan de auto aanvragen, of voor de hulp van een jobcoach.

Mogelijke subsidies en andere voordelen werkgever

Als werkgever van een WIA-werknemer kunt u een beroep doen op verschillende regelingen:

  • Het loonkostenvoordeel;
  • Proefplaatsing;
  • Mobiliteitsbonus;
  • Tegemoetkoming in loonkosten: loondispensatie;
  • No-riskpolis en no-riskverklaring;
  • Compensatieregeling oudere werkzoekenden;
  • Aanpassingen werkplek;
  • Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening.

Ook de WIA-werknemer zélf kan ondersteuning krijgen via het UWV.

Loonkostenvoordeel en proefplaatsing

Het loonkostenvoordeel is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) en is een tegemoetkoming voor werkgevers. Deze tegemoetkoming is voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking die u in dienst neemt of houdt.

De zogenaamde proefplaatsing kan een oplossing zijn indien er twijfels zijn of de WIA-werknemer het werk wel zal aankunnen. Tijdens de proefplaatsing, die 2 maanden duurt, kan worden bekeken of de werknemer zich goed voelt op de werkplek en of de werkgever tevreden is over diens functioneren. Het UWV betaalt tijdens deze periode een uitkering aan de werknemer en de werkgever hoeft nog geen salaris te betalen.

Mobiliteitsbonus en loondispensatie

Voor werknemers van 56 jaar en ouder met een uitkering kunt u in sommige gevallen korting krijgen op de premies die u aan de Belastingdienst moet betalen. Dit is de zogenaamde mobiliteitsbonus.

 Loondispensatie houdt in dat u tijdelijk minder loon betaalt aan werknemers die minder werk kunnen verrichten dan andere werknemers. Het UWV betaalt daarnaast een gedeelte in de vorm van een uitkering aan de werknemer.

No-riskpolis en Compensatieregeling oudere werkzoekenden

De no-riskpolis houdt in dat u voor een WIA-werknemer die (weer) ziek wordt geen salaris hoeft door te betalen. Het UWV betaalt in dergelijke gevallen een ziektewetuitkering aan de werknemer. De Compensatieregeling oudere werkzoekenden is een soortgelijke regeling. Voor werknemers van 56 jaar en ouder die 52 weken onafgebroken ziek zijn geweest (en een WW-uitkering hebben ontvangen) hoeven nieuwe werkgevers in de eerste 5 jaar van het dienstverband geen loon door te betalen bij ziekte, afgezien van de eerste 13 weken.

Tot slot kunt voor een WIA-werknemer een vergoeding voor aanpassingen werkplek aanvragen en een beoordeling werken met een voorziening. U kunt over bovenstaande regelingen en subsidies alle informatie vinden op de website van het UWV.Particibaan is continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Particibaan helpt werkgevers aan gemotiveerd personeel

Bent u van plan om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Particibaan is gespecialiseerd in de plaatsing van geschikt personeel (met een afstand tot de arbeidsmarkt) bij passende werkgevers. Wij kunnen gemotiveerde medewerkers laten participeren vanaf een tarief van €9,95 per uur waarbij wij alle werkgeversrisico’s voor u dragen.

Bent u benieuwd wat wij voor u als werkgever kunnen betekenen? Stuur een bericht via het online contactformulier en bel direct met één van onze medewerkers.

Vragen of opmerkingen over WIA-werknemers?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op