Welke soorten uitkeringen bestaan er?

Mensen die als gevolg van een ziekte of handicap niet in staat zijn om te werken, hebben in veel gevallen recht op een uitkering. Er zijn verschillende soorten uitkeringen en er zijn veel verschillende situaties. Uitkeringen worden betaald door het UWV en op de website van het UWV is dan ook veel informatie te vinden. U kunt op de website een aantal stappen doorlopen, zodat u precies kunt zien voor welk soort uitkering u in aanmerking komt.

Indien u ziek wordt terwijl u werknemer bent, dan heeft u in de meeste gevallen recht op doorbetaling van uw loon en wel gedurende 104 weken, of zolang als het dienstverband loopt. Soms kan uw werkgever ook een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Heeft u geen werkgever, bijvoorbeeld omdat uw contract net is afgelopen, uitzendkracht bent of WW krijgt, dan kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Soorten uitkeringen bij ziekte

Wij kennen in Nederland een aantal uitkeringen bij langdurige ziekte:

 1. WIA (verdeeld in IVA en WGA)
 2. WAO
 3. WAZ
 4. WAJONG

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is onderverdeeld in twee verschillende uitkeringen:

 • IVA (Inkomensvoorzieningen Volledig Arbeidsongeschikten)
 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

U krijgt een WGA als u naar verwachting in de toekomst weer (gedeeltelijk) kunt werken en u krijgt een IVA als u in de toekomst niet of nauwelijks nog zult kunnen werken. De kans op herstel van ziekte of handicap is afwezig of slechts zeer gering.

WAO en WAZ zijn uitkeringen bij langdurige ziekte van vóór 2004. Heeft u een dergelijke uitkering dan kunt u deze behouden. Heeft u in het verleden een WAO- of WAZ-uitkering gehad, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk dat u deze uitkering opnieuw krijgt als uw gezondheid verslechtert.

Foto dat het volgende illustreert: arbeidsbeperkte met een uitkering die aan het werk wilt.

Wajong-uitkering

Een Wajong-uitkering is speciaal voor mensen tussen de 18 en 30 jaar die langdurig ziek of gehandicapt zijn. De exacte voorwaarden om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, kunt u lezen op de website van het UWV. Belangrijk daarbij is of u de uitkering voor 2015 resp. 2010 heeft aangevraagd. Voor personen met een Wajong-uitkering die graag willen werken zijn er verschillende mogelijkheden. Heeft u een Wajong-uitkering en wilt u graag werken? Particibaan kan u wellicht helpen.

Mensen die als gevolg van een ziekte of handicap niet in staat zijn om te werken, hebben in veel gevallen recht op een uitkering.

Banenafspraak en beschut werk

Een grote groep personen met een arbeidsbeperking willen ondanks hun situatie graag werken. Er zijn verschillende soorten ondersteuning bij langdurige ziekte. De indicatie banenafspraak is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om het minimum loon te verdienen maar wel geheel of gedeeltelijk kunnen werken. Het is ook mogelijk een Advies indicatie beschut werk te krijgen. Dit is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die wel kunnen werken, maar alleen met een bepaalde vorm van ondersteuning. Deze ondersteuning moet niet door een “gewone” werkgever kunnen worden geboden.

Particibaan helpt u graag aan een geschikte baan

Heeft u een arbeidsbeperking, maar wilt u wel graag uw steentje bijdragen aan de maatschappij? Particibaan helpt u met het vinden van een passende en geschikte werkplek. Bent u werkgever en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden? Particibaan helpt werkgevers op deze manier maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het voordeel van Particibaan als intermediair is dat wij medewerkers al kunnen laten participeren tegen een laag tarief waarbij wij alle werkgeversrisico’s dragen.

Wij vertellen u graag meer. Contact opnemen gemakkelijk via ons contactformulier of bel ons!

Logo van Particibaan

Vragen of opmerkingen over de verschillende soorten uitkeringen?

Neem contact op met Particibaan.

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ambassadeurs van Particibaan aan het woord

  ”Ik heb een technische achtergrond en ben in het verleden o.a. automonteur geweest. Ondanks alle inspanningen vond ik niet die uitdaging die ik zocht in mijn werk, maar die heb ik nu wel gevonden”.
  Dennis Facilitair Medewerker
  ”Zelfs in het verleden heb ik niet zo’n goede match gehad met een werkgever. Ik ben Jaouad van Particibaan dan ook erg dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden”.
  Henk Financieel administratief medewerker