Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Werk voor mensen met een beperking

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Werk voor mensen met een beperking

Er is tegenwoordig meer vraag naar werk voor mensen met een beperking. Dit is het gevolg van de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is geworden. Onder deze wet valt iedereen die kan werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig heeft. De Participatiewet vervangt een aantal andere wetten en heeft daarmee gevolgen voor onder meer mensen met een bijstandsuitkering, Wajong-kandidaten en mensen binnen de sociale werkvoorziening.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Sommige mensen kunnen helaas niet of slechts gedeeltelijk werken en hebben daarbij begeleiding of aanpassingen nodig. Er is werk voor mensen met een beperking en er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp en begeleiding bij het zoeken en vinden van een passende baan.

Arbeidsverplichtingen

Bijstandsgerechtigden hebben sinds 1 januari 2015 arbeidsverplichtingen. Komen zij deze arbeidsverplichtingen niet na, dan kan de bijstandsuitkering worden verlaagd. De overheid stimuleert mensen met een chronische ziekte of een beperking deel te blijven nemen aan het arbeidsproces en de meeste mensen willen dit zelf ook graag.

Ondersteuning bij het vinden van werk voor mensen met een beperking

Bij het vinden van een baan spelen naast de mogelijkheden die men heeft ook de beperkingen een rol. Wat kan men wel en wat kan men niet; waar zijn banen te vinden voor mensen met een beperking en wat vertel je wel en wat niet bij een sollicitatie. Misschien kunt u na ziekte terugkeren bij een oude werkgever en daar uw werk hervatten, maar moet de werkgever wel rekening houden met bepaalde beperkingen?

Re-integratie is een woord voor het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen die een arbeidsbeperking hebben weer aan duurzame betaalde arbeid te helpen. Als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs met als doel omscholing zodat men daarna gemakkelijker passend werk kan vinden.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij het vinden van werk voor mensen met een beperking. Het UWV biedt verschillende trajecten en mogelijkheden en er zijn ook bedrijven die bemiddelen tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking. Dit is ook voor werkgevers van belang omdat zij gebonden zijn aan de zogenaamde banenafspraak. De Wet banenafspraak houdt in dat er 125.000 extra banen worden gecreëerd voor 2026. 100.000 daarvan moeten bij bedrijven worden ingevuld en 25.000 bij de overheid.Re-integratie is een woord voor het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen die een arbeidsbeperking hebben weer aan duurzame betaalde arbeid te helpen.

Vormen van ondersteuning

Er zijn verschillende manieren van ondersteuning bij de uitvoering van werk. Denk aan hulpmiddelen waardoor men in en rond een gebouw kan lopen, communicatiehulpmiddelen, een aangepaste werkplek of een aangepaste computer.

De zogenaamde jobcoach begeleidt en ondersteunt mensen om werk te vinden of om hun werk te behouden. Een jobcoach kan ook op de werkplek zelf voor de nodige begeleiding zorgen. Tijdens een re-integratietraject kunnen verschillende instrumenten worden ingezet zoals coaching gesprekken, een beroepskeuzetest, proef-plaatsing of gesubsidieerd werk. Ook vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. In veel gevallen moet het UWV of de gemeente het re-integratie traject goedkeuren. Ook bij de reguliere uitzendbureaus en op vacaturewebsites zijn werkplekken voor mensen met een beperking te vinden.Denk aan hulpmiddelen waardoor men in en rond een gebouw kan lopen, communicatiehulpmiddelen, een aangepaste werkplek of een aangepaste computer.

Particibaan helpt mensen met een beperking aan een geschikte baan

Heeft u een arbeidsbeperking en wilt u graag een geschikte werkplek vinden? Particibaan bemiddelt tussen werkgevers en werknemers. Er zijn verschillende mogelijkheden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden (en op die manier duurzaam of maatschappelijk verantwoord te ondernemen). Particibaan informeert u hier graag over.

Vragen of opmerkingen over het werken met een beperking?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op