Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Wajong werknemer

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Wajong werknemer in dienst nemen

Het in dienst nemen van een Wajong werknemer heeft voordelen voor beide partijen. Zowel de Wajong-kandidaat als de werkgever gaan erop vooruit. Een Wajong werknemer kan werkervaring op doen en kijken welke werkzaamheden hem of haar goed liggen. Ook het feit dat de Wajong-kandidaat deel kan nemen aan het maatschappelijk leven is belangrijk. Immers, hij of zij kan hieruit veel voldoening halen.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Tegenwoordig wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van Wajong-kandidaten zijn. Particibaan helpt personen met een Wajong-uitkering aan een geschikte en passende baan. Hierbij wordt gekeken naar wat de kwaliteiten van de werknemer zijn om op die manier deze kwaliteiten in het werkveld te benutten.

Meer over Wajong

Er zijn drie soorten Wajong: De oude Wajong, aangevraagd vóór 2010. Bij de oude Wajong ligt de nadruk meer op de uitkering en minder op de mogelijkheden om te werken. De zogenaamde “Wajong 2010” betreft jongeren die een uitkering hebben gevraagd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015.

Tegenwoordig, na 2015, wordt vooral gekeken naar wat men wél kan om zo te werken met een arbeidsbeperking. Dit hangt mede samen met de zogenaamde Participatiewet. Wajong werknemers zijn jongeren tussen de 18 en 30 jaar die door ziekte of handicap (arbeidsbeperking) niet in staat zijn te werken, minder kunnen werken, niet het minimumloon kunnen verdienen of bepaalde aanpassingen nodig hebben.

Wajong werknemer en de werkgever

U als werkgever heeft de plicht om een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen indien uw bedrijf een bepaalde grootte (minimaal 25 werknemers) heeft bereikt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Banenafspraak en zijn een gevolg van de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Tot op heden komen werkgevers deze verplichting goed na, maar indien dit in de toekomst anders wordt, dan loopt u het risico op een forse boete als u niet voldoet aan de voorwaarden. U kunt echter als u één of meer arbeidsbeperkten in dienst neemt daarvoor hulp en compensatie krijgen.

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden om arbeidsbeperkten in dienst te nemen zijn:

  • Wet Tegemoetkomingen loondomein
  • Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
  • Loonkostensubsidie
  • Minder loon Wajong-kandidaat (loondispensatie)
  • Looncompensatie bij ziekte
  • Proefplaatsing
  • Jobcoach
  • Premiekorting voor een jongere werknemer

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Particibaan.Particibaan helpt personen met een Wajong-uitkering aan een geschikte en passende baan.

Wajong regelingen toegelicht

Een regeling voor een Wajong werknemer is bijvoorbeeld de loondispensatie bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. De werkgever betaalt dan (tijdelijk) minder loon aan een Wajong werknemer omdat deze minder aankan dan de andere werknemers. De duur van deze loondispensatie is 6 maanden tot 5 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Een ander voorbeeld is de proefplaatsing. Nadat toestemming van het UWV is verkregen kan de Wajong werknemer gedurende 2 maanden met behoud van uitkering aan de slag. De werkgever hoeft geen loon te betalen. De Wajong werknemer kan zo nagaan of hij of zij het werk aankan en de werkgever kan nagaan of de nieuwe werkgever naar tevredenheid kan werken. Een jobcoach tenslotte is iemand die de Wajong werknemer (of andere arbeidsbeperkte) begeleidt op de werkvloer.

Particibaan helpt u graag aan een passende baan

Heeft u een Wajong-uitkering, maar wilt u graag werken? Particibaan begrijpt dat het vinden van een geschikte en passende baan in uw situatie nogal kan tegenvallen. Wij helpen Wajong-kandidaten aan een leuke baan waarbij wij voortdurende begeleiding bieden.

Bent u werkgever en heeft u meer dan 25 werknemers? In dat geval kan Particibaan u helpen duurzaam te ondernemen. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden en voordelen wanneer u personen met een arbeidsbeperking een werkplek biedt. Bent u benieuwd welke voordelen er voor u als werkgever zijn? Vul het online contactformulier in of bel direct met één van onze medewerkers.

Vragen of opmerkingen over het in dienst nemen van een Wajong werknemer?

Neem contact op met Particibaan.

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op