Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Personeel Wajong

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Wajong personeel aannemen

Een jongere met een arbeidsbeperking een kans geven en tegelijkertijd voldoen aan uw verplichtingen volgens de Participatiewet. Immers, vanaf een bepaalde grootte van het bedrijf, dient aan bepaalde verplichtingen te worden voldaan ten aanzien van het in dienst nemen van arbeidsbeperkten.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

 • Wajong: nadere uitleg
 • Belangrijk om te weten over Wajong personeel
 • Wajong personeel aannemen
 • Particibaan helpt zowel Wajong-kandidaten als werkgevers
 • Als u kiest voor het aannemen van personeel met een Wajong-uitkering, dan heeft dit voor u een aantal gevolgen. U zult in veel gevallen moeten nadenken over noodzakelijke aanpassingen, maar u kunt in veel gevallen ook gebruik maken van een aantal gunstige (financiële) regelingen.

  Wajong: nadere uitleg

  Wajong-kandidaten zijn mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben. Deze beperkingen kunnen heel divers zijn, maar niet altijd levert een arbeidsbeperking grote problemen op. Soms zijn enkele aanpassingen voldoende om uw personeel met een Wajong-uitkering prima te laten functioneren. Het kan gaan om mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Iemand die in een rolstoel zit, mensen met autisme, doven en slechthorenden of jonge mensen met een chronische ziekte die alleen gedeeltelijk kunnen werken in verband met bezoeken aan het ziekenhuis. Dit verschilt uiteraard per persoon en u zult dan ook per Wajong-kandidaat rekening moeten houden met diens persoonlijke omstandigheden.

  Belangrijk om te weten over Wajong personeel

  Wajong-gerechtigden met arbeidsvermogen vallen onder de zogenaamde Wet banenafspraak. Wanneer u als werkgever Wajong personeel wilt aannemen, dan kunt u gebruik maken van diverse gunstige regelingen:

  • No riskpolis: soms betaalt het UWV een ziektewetuitkering die een groot deel van de loonkosten dekt;
  • Mobiliteitsbonus: u kunt korting krijgen op premies die u aan de Belastingdienst moet betalen;
  • Proefplaatsing: twijfelt u aan de geschiktheid voor het werk van de Wajong werknemer? U kunt een proefplaatsing aanvragen voor twee maanden met behoud van uitkering. U hoeft gedurende deze periode het personeel geen salaris te betalen;
  • Loonkostensubsidie: neemt u een Wajong werknemer in dienst dan kunt u loonkostensubsidie aanvragen indien hij of zij minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt dan het verschil tussen het salaris en het minimumloon;
  • Loondispensatie: als de Wajong-kandidaat minder werk aankan dan uw andere werknemers, dan mag u (tijdelijk) minder loon betalen aan de Wajonger.

  Kijk voor deze en andere regelingen ook op de website van het UWV.Wajong-gerechtigden met arbeidsvermogen vallen onder de zogenaamde Wet banenafspraak.

  Wajong personeel aannemen

  Wilt u Wajong personeel in dienst wilt nemen dan is het verstandig om goed zicht te krijgen op diens mogelijkheden en beperkingen. Zijn bepaalde voorzieningen nodig? Soms moet de werkplek worden aangepast en u kunt bij het UWV terecht voor hulp bij het aanvragen van deze voorzieningen. Vaak is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een aangepast toilet of een traplift.

  Een zogenaamde jobcoach kan de Wajong-kandidaat begeleiden op de werkplek. De jobcoach zorgt voor meerdere gesprekken met de kandidaat, zodat u weet of deze gemotiveerd is om aan de slag te gaan en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Het is belangrijk vooral te kijken naar de talenten en mogelijkheden van de Wajong werknemer, zodat u deze zo optimaal mogelijk kunt inzetten.

  Particibaan helpt zowel Wajong-kandidaten als werkgevers

  Heeft u een Wajong-uitkering (of een andere soort uitkering) en wilt u wel graag werken? Particibaan helpt u met het vinden van een passende baan waarbij zowel u als werknemer als de werkgever profijt van hebben. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het vinden van geschikte werkplekken voor personen met een arbeidsbeperking.

  Bent u werkgever en benieuwd naar de mogelijkheden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden? Particibaan helpt u in dezen graag met het vinden van geschikt personeel. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden om op deze manier als werkgever duurzaam te ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Voor vragen kan gemakkelijk contact worden opgenomen via het online contactformulier of bel direct met Particibaan.

  Vragen of opmerkingen over Wajong personeel?

  Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op